Kristna kvinnor

Elisabeth Sandlund i Dagen uppmanar oss att komma med förslag på kristna kvinnor som kan vara lämpade som statyer i offentliga rum i Sverige.

Här kommer några förslag (utan inbördes rangordning):
Birgitta Birgersdotter
Elisabeth Hesselblad
Betty Ehrenborg Posse
Lydia Lithell
Anna Ölander
Anna Söderblom
Jeanna Oterdahl
Maja Lisa Söderlund (CO Rosenius själavårdare)
Lydia Larsson (EFS-missionär)
Valborg Stjärne (EFS-missionär)

Annons

Svenskkyrkotillhörighet

DN skriver idag om de tio församlingar med högst kyrkotillhörighetsgrad och de tio med lägst kyrkotillhörighetsgrad inom Svenska kyrkan. Att andelen kyrkotillhöriga är olika i olika församlingar är inget konstigt. Att skillnaderna är så stora som mellan Västra Skrävlinges 18,1% och Holms 100% kanske är förvånande för någon. Men vad drar vi för slutsatser? Att det är bra att vara en liten församling? Att Rosengård är ett undantag? Eller möjligen att Svenska kyrkan inte längre är en folkkyrka, utan en kyrka som alla andra och att vi behöver finna nya vägar att nå människor med evangelium? Ja, det kan man fråga sig…