Sommardebatt

Olof Edsinger och Georg Andersson debatterar bibelsyn, homosyn, människosyn, kyrkosyn, kristendomssyn, Jesussyn, mm. i sommar. Det som började med en helgkrönika i Dagen i maj har utvecklats till en lång diskussion om stora frågor. Bloggkollegan Andreas H (efs idag) har ställt samman en lista med den debattväxlingen. Lite synd tycker jag att detta sker just under semestern, vilket gör att många kommer att missa mycket av den. Å andra sidan är det glädjande att det hela äger rum i Dagen (vilket också Andreas H konstaterar), eftersom det är en debatt som berör långt fler än bara Budbärarens läsekrets.

Fast nog måste det vara frustrerande för Edsinger att Andersson hela tiden tolkar allt till det sämsta och inte verkar ha någon förståelse öht för vad klassisk kristen tro är och står för. Och att det skulle vara orimligt att beteckna Svenska kyrkan som en kyrka i förfall är i mina öron helt obegripligt. Att sedan Andersson inte vill kännas vid att Svenska kyrkan är politiserad har väl snarast med hans egen ställning i det Socialdemokratiska partiet att göra. Man blir lätt hemmablind, men (s) såsom politiskt parti har faktiskt inget som helst att göra i Svenska kyrkans styrande organ. Detsamma gäller förstås alla de politiska partierna.

Annons

Lambeth kokar

De anglikanska biskoparna från Sudan har inte (till skillnad från många andra afrikanska biskopar) bojkottat den pågående Lambeth-konferensen. De har valt att i stället påverka inifrån och igår avlossades kanonen. Den sudanesiske ärkebiskopen Daniel Deng Bul uppmanar rakt på sak den amerikanske Gene Robinson att avgå som biskop och den amerikanska episkopalkyrkan att vända om och bekänna sin synd. Det är det minimum som krävs. Och många ställer sig bakom den sudanesiske kyrkoledaren. Hans extraordinära presskonferens gjorde uppenbarligen stort intryck, men man kan väl förmoda att de amerikanska biskoparna just nu samlar sig för något slags försvar.

Ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams kan inte ha det så lätt i uppgiften att hålla samman alla de anglikanska biskoparna. Låt oss be om den Helige Andes ledning för honom och alla biskoparna att de kan hitta vägar till en lösning där den anglikanska kyrkan kan fortsätta vara ett Guds redskap till frälsning och en port till den eviga saligheten för världens människor, som Gud älskar så högt.