Kristet samhälle

Emma Henriksson (kd) citeras i Dagen för att ha påstått att hon (och kd får man väl förmoda) inte vill ha ett kristet samhälle. K:et i kd anger bara varifrån man hämtat sin ideologi. Sorgligt.

Om inte ens kd ser att det bara är i ett genuint kristet samhälle som verklig religionsfrihet kan råda. Det är bara ett genuint kristet samhälle som förmår vara tolerant. Det är bara ett genuint kristet samhälle som värnar miljön, tar hand om sina svaga, värnar mänskliga rättigheter osv.

Missuppfattningen om vad ett kristet samhälle skulle innebära är väl att man fått för sig att det skulle vara något slags krav att vara kristen i ett sådant samhälle. Men i ett kristet samhälle finns just möjligheten att välja något annat. I ett kristet samhälle är det fritt fram att vara så mycket ateist eller muslim man vill. Det är det unika med ett kristet samhälle och därför skulle kd behöva driva just det, att låta Bibeln och den kristna tron vara vägledande för samhällsbeslut. Det är så den sekulära demokratin i väst har vuxit fram, det är därifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter hämtat sin inspiration, det är i den kristna tron som tanken om alla människors lika värde har sin grund. Har kd glömt bort det?