Heja prosten!

Tack Lars B Stenström för en rak och klar artikel i Dagen. Du frågar om ingen ser, och det är klart att vi ser, men det är ju så innerligt svårt att bryta invanda mönster. Vi är så vana vid att de politiska partierna bestämmer i kyrkan att vi glömmer bort att det inte har något där att göra.

Men precis som du skriver är det faktiskt så att partierna tappar mark i kyrkopolitiken. Och de kommer tappa än mer mark när folk börjar få upp ögonen för stolligheten i det hela. När det dessutom kan misstänkas att partierna faktiskt använder Kyrkomötets partistöd till annat än kyrkans bästa, ja, det om något borde kunna vända opinionen emot dem.

Men vad är då alternativen, kan man väl få fråga sig? Som jag ser det är det enda verkliga alternativet nomineringsgrupper som Frimodig kyrka (FK). Just FK har ju inte heller ett endast anti-partipolitiskt program, utan faktiskt en teologisk grund, ett valprogram med Bibeln som grund. Inför valet 2009 kommer det till skillnad från sist, finnas betydligt mer lokal förankring för FK:s kandidater på olika nivåer.

Hursomhelst, tack Lars. Jag är glad att få ha dig som min prost i Örebro kontrakt.

Oas i Älvsbyn

Nu är Oasmötet igång. Igår kväll var det öppningsmöte med ca 400 deltagare i Forum i Älvsbyn. Glädje och sång och flaggor och dans inledde gudstjänsten och längst fram korset, som visar oss vem som står i centrum, nämligen Jesus själv. Torbjörn Lindahl predikade om hur vi kan vara gripna av olika saker och företeelser i livet, men hur vi också kan få bli gripna av Gud, utifrån Jer 20:7. Lovsångsgänget från Österbotten ledde oss alla i sång, som helt naturligt också präglades av östsvenskans klang och karaktär.

I den senare delen av mötet inbjöds också, precis som vanligt i Oassammanhang, till personlig förbön och bikt. Sammantaget var det just så gott som man kunde förvänta sig: en stor skara människor som samlas utifrån en gemensam längtan att möta Jesus och få sina liv förvandlade av honom.

Dessutom är det förstås kärt att träffa vänner som jag inte träffat på länge: Hans från Österbotten, Stefan från Tornedalen, Sture från Älvsbyn (hoppas få träffa Margot idag), Torkel från Umeå, Jonas från Örnsköldsvik, Agne från Uppsala osv.