Tack Gud för Anders

Efter sju år som EFS missionsföreståndare meddelade Anders Sjöberg idag att han lämnar sin post till våren 2009. Min spontana reaktion blir att det är sorgligt och att det blir en förlust inte bara för EFS utan för Svenska kyrkan. Sjöberg har haft en mycket viktig roll de senaste åren inom Svenska kyrkan. För många har ha varit en inspiration och en tröst när kyrkan har gått i en allt mer liberal riktning. Att han nu lämnar missionföreståndarskapet innebär för alla dessa en förlust som skulle vara svår att ersätta, om vi inte räknar med Guds kraft och ledning.

Och jag tror att det är något sunt i att våga kliva av när visionerna är uppnådda. Sen får vi räkna med att Gud kallar och sänder någon god efterträdare som kan föra verket vidare. Tack Gud för Anders Sjöberg och det du gjort genom honom!

Annons