Öga för öga

Inte så förvånad, men ändå bedrövad, läser jag om hur livstidsstraffet för Etiopiens förre diktator Mengistu Haile Mariam har ändrats till dödsstraff. Etiopiens högsta domstol meddelade enligt BBC domen tidigare idag. Mengistus döms i sin frånvaro, eftersom han sedan 17 åt befinner sig i Zimbabwe under Mugabes beskydd, så någon omedelbar fara för hans liv är det inte fråga om i dagsläget.

Det som är så sorgligt är, tycker jag, att ett gammalt kristet land som Etiopien fortfarande håller sig med ett så okristligt rättssystem där dödsstraffet fortfarande är i bruk. Jesu ord om vad som tidigare sades om ”Öga för öga och tand för tand” (Matt 5:38f) klingar ännu verkningslöst i Etiopien.

Kvalitetssäkrad

Om medarbetare inom Örebro kyrkliga samfällighet känns det underbart (OBS! lätt ironi) att veta att jag är kvalitetssäkrad enligt ISO (undrar vad det står för?). Och på allvar: all heder åt det idoga arbete som utförs av samfällighetens kansli.

Men i ärlighetens namn måste jag också säga att jag i mitt vardagsvärv inte märker så mycket av det hela. Detta säger månne ingenting om kvalitetssäkringen, men väl något om hur pass mångfacetterad och utspridd en kyrklig samfällighet som den i Örebro är. Jag antar att det är jättebra med en ISO-kvalitetssäkring, fast jag har inte mycket begrepp om vad exakt det skulle göra för skillnad för det vardagliga och söndagliga arbetet med att föra människor till en tro på Jesus Kristus. Men det kanske framtiden kommer att utvisa. Hur som helst kan det inte var något fel att parallellt med församlingsarbetet ha en administration som fungerar.

Grattis Örebro kyrkliga samfällighet!