Tid för liv

Anne-Marie Pålsson, riksdagsledamot (m) skriver idag en debattartikel i Dagen om den svenska fyrkantiga, livsfientliga heltidsnormen. Intressant och viktigt tror jag. Dessvärre anar jag att den inte kommer att tas på allvar, utan bara bemötas med aggressivt mothugg från vänster och med okritiskt påhejande från höger. För det jag tycker mig läsa är en inbjudan till samtal om livets väsentligheter, om människovärde – inte arbetstimmar i första hand.

Annons