Allt är gott och väl?

Om det är någon som tvivlar på att Svenska kyrka är i kris, eller åtminstone på väg in i en, så kanske Folkbladets notis om situationen i Norrköping hjälpa en att inse faktum. Inte mindre än 30 tjänster påstås försvinna inom de närmaste åren. Och jag skulle gissa att Norrköping är särskilt unikt. Troligen kommer vi att få se ett liknande mönster över hela landet, på en del platser säkerligen betydligt värre.

Men vad är då lösningen? Som jag ser det är det ingen lösning att bara skära ned för att kompensera bortfallet i kyrkoavgiftsintäkterna när människor går ur kyrkan. Vi måste istället göra det vi är kallade till, nämligen förkunna befrielsens och livets evangelium, så att människor vänder sig om till Jesus och vill bli medlemmar i Svenska kyrkan. Det är alltså evangeliet om Jesus Kristus som är lösningen på Svenska kyrkans kris.

Annons