Avsakraliserat sex

En KD-politiker från Östergötland håller på att samla in namn för att återigen göra tidelag, dvs sex med djur, olagligt. I samband med att homosexualitet avkriminaliserades 1944 togs tydligen också förbudet mot tidelag bort ur svensk lag. Men nu vill kd alltså införa ett nytt förbud.

Det jag tycker är så intressant är att det idag förs fram som ett led i djurskyddet och det hela sorterar tydligen under jordbruksverket. Går vi till det bibliska förbudet mot tidelag handlar det möjligen om respekt och vördnad inför djuren, men framför allt om att det kränker människans helighet och gudsavbildlighet att beblanda sig med djur. Det var naturligtvis detta som ytterst sett låg bakom förbudet mot att sex med personer av samma kön också. Men det perspektivet verkar inte finnas med idag, vilket inte är så märkligt, eftersom människan idag har degraderats till att vara just ett djur och där heligheten har gått förlorad. Möjligen hade man hoppats att åtminstone kd skulle kunnat ha kvar något av ett bibliskt tänkande kring människovärdet, men någon sådan motivering verkar inte finnas med.

Att införa ett förbud mot tidelag är naturligtvis gott också om det görs i respekt för djuren, men det är rätt långt ifrån den bibliska bevekelsegrunden.

Annons

Uthållig demokrati

Visst är det uppenbart att Israel förtjänar kritik och tillrättavisning på olika områden. Men trots det är Israel en demokrati, inte perfekt, men dock demokrati. Thomas Gür skriver förtjänstfullt om just detta på ledarplats i dagens SvD, liksom några judiska företrädare på dagens Brännpunkt. Detta på den sekulära sidan.

Problem uppstår dock när kristna grupper så starkt identifierar den moderna sekulära staten Israels bildande med infriandet av Guds löften om att återupprätta sitt folk. Huruvida Gud tänker in det som idag kallas det judiska folket låter jag vara osagt, men läser vi Nya Testamentet är det alldeles uppenbart att Jesus (själv jude) vände sig till sina judiska landsmän med uppmaningen och budskapet om omvändelse, tro och dop i den treenige Gudens namn. Någon annan frälsningsväg erbjuder inte Jesus, framför allt inte för sina judiska landsmän. De okunniga hedningarna verkar han ha större överseende med och de ser ibland ut att vara närmare Guds frälsning än Guds ”eget” folk, allt enligt NT. Sen är det möjligt att också de moderna judarna kan komma att spela någon ytterligare roll i frälsningshistorien, men knappast vid sidan av Jesus Kristus, för det är han som är den nya Adam, den nya människan och det är enbart i honom vi kan vara Guds folk.

Alltför många kristna har därför en på tok för okritisk inställning till den moderna sekulära staten Israels göranden och låtanden. Israel är en modern stat, som knappast har något med Guds frälsningsplan att göra öht. Men som demokratisk stat är Israel värd all respekt för sin förmåga att behålla ett jämförelsevis så öppet och tolerant samhälle. Grattis Israel!