Etiopisk diktatur

Idag är det precis tre år sedan den etiopiska regeringen förlorade valet, men bestämde sig för att trots detta inte lämna ifrån sig makten. Det val som av de tillresta observatörerna bedömdes som rättvist och demokratiskt föregicks dessutom av en valrörelsen som präglades av stor öppenhet, frispråkighet och stort engagemang, allt detta kvästes effektivt och snabbt av den sittande regeringen så fort det blev uppenbart att den förlorat. Sedan dess har oppositionella och journalister fängslats, tidningar konfiskerats och yttrandefriheten inskränkts på ett sätt som det etiopiska folket väl känner igen sedan kommuniståren.

Idag anordnas därför på flera håll i världen marscher för att påminna världen om den etiopiska situationen och för att påminna den etiopiska regeringen om att den inte har folkets stöd för sin makt. Detta kan få vara en viktig påminnelse också för oss svenskar att tacka Gud för att vi får leva i frihet och en uppfordran att göra vad vi kan för att sätta press på alla de självutnämnda, icke-valda regeringar runt omkring vår jord.