Visst finns förbundsarken

Läser i både Dagen och SvD om en forskare som tror sig vara Mose lagtavlor på spåren. Han menar att de bör kunna finnas i Aksum i norra Etiopien. Men gomorron, det har vi vetat länge att de finns där, närmare bestämt i den etiopisk-ortodoxa Maria-kyrkan. Där förvaras sedan 1200-talet någon gång förbundsarken med lagens tavlor. Det vet varenda etiopier och det är ett av den etiopisk-ortodoxa kyrkans karaktärsdrag. Däremot är det bara naivt att likt den aktuelle forskaren tro att det bara är att leta rätt på tavlorna. De förvaras nämligen på säker plats i Mariakyrkan och vaktas av en därtill avdelad munk. Det är helt enkelt inte tillåtet att närma sig arken och stentavlorna, det var det inte i templet i Jerusalem och det är det inte heller i Aksum. Att de finns där går inte att bevisa på det sätt forskningen är van vid, men går heller inte att motbevisa, eftersom ingen levande människa tillåts stiga in och undersöka saken. Irriterande, eller hur? Fast rätt kul också… 😉

Annons

28 svar

 1. Häftigt, det hade jag ingen aning om.
  Man kan kanske fråga sig om tavlorna tillhör just dem. Finns det någon anledning till att de förvaras just där?

 2. Alltihop finns berättat i det etiopiska national-eposet Kebra Negast (Konungarnas ära) som handlar om hur det etiopiska kejsardömet har sitt ursprung i relationen mellan kung Salomo och drottning Makeba av Saba och deras gemensamme son Menilik, som blev etiopiens förste kejsare. Sedan finns en modern version i bästa Dan Brown-stil: The Sign and the Seal av Graham Hancock. Både spännande och intressant.

 3. Fast jag såg ett program på History Channel, National Geographic e dl där en man vandrade omkring i Etiopien och försökte undersöka saken, och han menade sig ha kommit fram till att Aksum bara är en ”front” kyrkan upprätthåller för att skydda Arken, och att den äkta Arken (om den alls finns kvar) i själva verket finns undangömd i ett kloster på en otillgänglig ö som jag inte kommer ihåg vad den hette. Han mötte några urgamla män där som var synnerligen ovilliga att tala, men jag har för mig att han fick något slags ”erkännande” ur en av dem. Vet du något om det?

 4. Säkerligen gör den etiopisk-ortodoxa kyrkan allt för att ingen ska kunna komma i närheten av arken, så det finns säkert skäl till att den kan vara undanflyttad till någon avlägsen otillgänglig plats. Men eftersom ingen tillåts komma in och kontrollera saken går det ju inte att verifiera, hur gärna man än skulle vilja. Så vi får nog finna oss i att det blir en fråga om tro i slutändan. Vill vi, eller vill vi inte tro att förbundsarken finns där? Och den nu finns där, jag då är det för allas vårt bästa att den hålls gömd, eftersom vi skulle förgås och förintas om vi ställdes inför Guds ohöljda helighet.
  Därför är det inte i första hand arken som måste skyddas för nyfikna människor, utan människorna som behöver skyddas för arken och gudsnärvaron i och omkring den.

 5. Ok, så vi vet att den finns där säger du… men det går inte att bevisa…

  Jag röstar på Irland. Eller förresten, jag röstar på att den aldrig funnits.

  • Nej, jag tror att den befinner sig under Ale stenar… Nej men du har ganska rätt, den kan vara var som helst… men, jag får nog säga att den finns (jag tror inte på gud), att den är gjord av Cederträ, lackad med bladguld, och innehåller två stentavlor som en paranoid gubbe högg ut ur ett stenblock, sedan ristade han in tio ”budord” för att få sitt folk att lyda honom, få sitt folk att vara goda och ”that’s it!”

  • Men hur förklara du en enorm formation i Turkiet? 150 meter långt, har haft tre våningar och befinner sig uppe i bergen? Det ÄR noah’s ark! varför skulle inte förbundsarken finnas då?

 6. Javisst Matte, nog är det kul att det finns saker som inte går att vare sig bevisa eller motbevisa? Rösta du på Irland. Grejen är ju bara den att det faktiskt finns rätt starka indicier på att arken faktiskt skulle kunna finnas i Aksum eller åtminstone i Etiopien. Så det är ingen gissning bara tagen ur luften. Fast vi kommer aldrig att få reda på det helt säkert. Skoj va?

 7. Hur vet du att vi aldrig kommer att få reda på det? Menar du att det vore olagligt att, från exempelvis regeringens sida ge påbud om arkeologiska undersökningar? Kanske munkarna i framtiden ger sig och släpper in folk?

  Matte

 8. Ett problem med din argumentation är att du utgår ifrån att Arken verkligen finns. Om du påstår att det råder koncensus kring det i forskarvärlden (du verkar ju vilja använda vetenskapliga logiska argument för att argumentera för att den skulle finnas just där…) så undrar jag om du har rätt…

  Matte

 9. Det jag tycker är så spännande med just detta är att det handlar om människans frustration över att det skulle kunna finnas något som är heligt och därför otillåtet att undersöka, om än hela världens regeringar samfällt skulle besluta för det.
  Sen tror jag inte det finns någon vetenskaplig konsensus om arkens existens, men det är liksom en annan fråga.

 10. Professor Lennart Möller från Karolinska Insitutet har ägnat mycket tid åt att följa Bibelns beskrivningar från Abraham via Josef och Mose till övergången över havet, som lär vara Akabaviken! På andra strande står en pelare, ett minnesmärke, från Salomos tid. Texten är gammal(armeiska?) som ingen kan tyda ännu Han finner massor av arkeologiska bevis för Bibelns sanning. Läs boken The Exodus Case med 565 bilder och foton på fynd och kartor över områden.
  Josef kan vara densamme som Imhotep hög ämbetsman hos farao och överstepräst i Heliopolis. Så mycket stämmer!
  Arken – menar en amerikansk fritidsarkeolog – finns i Jerusalem under gångarna vid Gamla stan. Han lär ha – via anvisningar av Herren – fått angiven riktningen. De grävde länge . En smal arabisk man kunde krypa i de låga gångarna. En dag kom han ut alldeles vit i ansiktet. Han var totalt skräckslagen. Han sprang och kom aldrig tillbaka! Vad hade han sett?Forskarna grävde vidare och kom till vad de menar är arken. Den var täckt med brädor och fanns i ett litet utrymme. Där låg sten och hudar. Locket var spräckt. Innanför låg lagtavlorna. Givetvis måste arken finnas i Jerusalem!
  Inget annat folk vågade ha den. Den var deras. Den allra käraste klenoden. Där var lagen med förbundets tavlor. Enligt de fromma judarna har man gömt den före belägringen av babylonierna. När Messias s
  är n’ära ska man hitta den. ett sådant fynd är ju både politiskt och religiöst sprängstoff. Vem äger då staden och landet?
  Över det spruckna locket var det ett hål i berget rakt upp där man tror att Jesus av Nasaret korsfästes.
  Golgota, nära den väg där folket drgo fram, man skulle bli avsrkcäk att göra uppror. Bakom den platsen kan man ha haft stora skyltar med inskription om brottet, som kunde läsas av de förbigående.
  Om nu locket var spräckt och det fanns en spricka därifrån och upp där det finns hål för pålar.
  I så fall…. droppade bokstavligen Jesu rena blod på lagens tavlor. Detta talar inte boken om men Ronald E. Wyatt i hans film om saken. ( adventist )Mycket talar för sanningshalten. Och varför skulle inte ordet gå i bokstavlig uppfyllelse?
  http://www.leocordia.org Bokförlag Skandinavia.

 11. Förbundsarken kan knappast finnas i Etiopien eftersom den enligt Bibeln gömdes (omkring år 587 f.Kr.) av profeten Jeremia arken för att skydda den från att bli vanhelgad när babyloniska angripare kom för att förstöra templet:
  ”När Jeremia kom dit fann han ett utrymme i en grotta; han lät bära in tältet, arken och rökelsealtaret och spärrade sedan ingången. Några av dem som hade varit med honom gick för att märka ut vägen, men de kunde inte finna den. Då Jeremia fick veta detta tillrättavisade han dem. ‘Platsen skall vara okänd’, sade han, ‘till dess Gud åter samlar folket och låter barmhärtigheten komma. Då skall Herren låta dessa ting komma i dagen, och Herrens härlighet skall visa sig i molnet’ (2 Mack 2:5-8).
  Eftersom det israeliska gömstället alltså skulle förbli okänt ända in i våra dagar kan det naturligtvis inte – om vi som kristna sätter tilltro till Bibelns uppgifter, och det gör vi väl? – ha uppdagats redan på 1200-talet och flyttats till Etiopien.

 12. Håkan, 2 Mack hör till apokryferna och räknas inte ens av judarna till den heliga skrift, om än intressanta att läsa. Jag sätter gärna tilltro till Bibeln, men detta är inte en del av Bibeln. Och på denna punkt verkar 2 Mack dessutom ha fel, eftersom arken redan sedan länge har försvunnit från templet år 587 f Kr. Uppgiften i 2 Mack är också en indirekt beskrivning ca 400 år i efterhand av vad man då trodde hade skett.
  Det troliga är att arken bars iväg redan under kung Salomos regeringstid, men att det var alltför pinsamt för att det skulle tecknas ner. Det finns uppgifter om att den skulle ha förts först till ön Elephantine i Nilen i Egypten där det följdaktligen fanns ett diaspora-judiskt tempel, innan den så småningom fördes vidare till området vid Tana-sjön i Etiopien för att sedan föras den sista biten till Aksum någon gång på 1200-talet.

 13. Ja, vi är nog alla medvetna om att judarna och den kristna Kyrkan numera inte har samma uppsättning heliga skrifter. På Jesu och apostlarnas tid hade vi dock det. De som inte kunde hebreiska (=de flesta både judar och kristna) läste då ur Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla Testamentet som var klar någon gång runt år 100 f.Kr.
  Septuagintas skriftsamling utgör än idag, om än oftast i översatt form, basen i den Bibel som erkänns och används av den alldeles överväldigande majoriteten av dagens kristna. Att sedan judarna år 90 e.Kr. – och vissa kristna minoritetsgrupper i mer eller mindre modern tid – beklagligtvis valt att utmönstra vissa av dessa heliga texter ur sin egen kanon ändrar ju inte på det faktum att Septuagintas texter utgjorde Jesu och apostlarnas Heliga Skrift (och som det citeras flitigt från i Nya Testamentets skrifter). Att påstå att 2 Mack inte skulle vara en del av Bibeln är mot denna bakgrund att ”ha otur när man tänker”. Allright, texten ingår inte i hela kristenhetens, utan ”bara” i n ä s t a n hela kristenhetens Bibel (men det gör ju inte ”oturen” särskilt mycket mindre).
  På vad grundar du uppgiften om att ”arken redan sedan länge har försvunnit från templet år 587 f Kr.”? Jeremia, han som alltså själv gömde undan förbundsarken troligtvis just det året (2 Mack 2:5-8), talar i sitt tredje kapitel om en tid då ingen skall sakna den, men det gäller en avlägsen framtid då ”alla folk samlas för att dyrka Herren i Jerusalem” (Jer 3:16-17). Har du hittat något stöd för din uppgift i Bibeln, eller är det någon utombiblisk källa som du förlitar dig på? Hoppas du kan förmedla en länk eller annan referens, för det vore intressant att läsa mera om.

 14. Arken finns ju i Tanis en egyptisk stad som utplånades av öknen.

  Det vet alla som sett ”Indiana Jones and the Raiders of the Ark.”

 15. Tack för alla intressanta och kloka och ”med glimten i ögat” kommentarer. Visst är det hela rätt spekulativt, och det är svårt att värdera forkarrön av olika slag för oss amatörer som står i kunskapsskuggan bredvid. Men jag tycker att det är en kittlande tanke att arken möjligen finns kvar någonstans än idag och kanske t o m i norra Etiopien. Jag tror inte vi kommer längre i den här debatten utan att själva vara forskare. Fast det är ju rätt kul att spekulera också 😉

 16. Ted, även om du bara menade på skämt, tänk på att “Indiana Jones and the Raiders of the Ark” bara är en film…

 17. Kecke, menar du det….lol

 18. Har just avslutat boken ”Makida” Drottningen av Saba av Bengt Nilsson. Med ett nyvaknat intresse surfar jag nu och letar mer fakta kring Axum och Arken och mycket annat som jag inte vetat så mycket om tidigare.
  Det är spännande och intressant och en ny värld öppnar sig.

 19. Hej,

  Ibland måste man förutsätta vissa saker tex, att Gud finns…och att Jesus uppstod.

  Arken finns i Etiopien och det kan vi ju samtala/träta om tills vi blir blå, men problemen (om man nu vill belysa dem) är nog, som man själv ofta känner, vårt eget tillkortakommande i Guds givna kunskaper.

  Efter mer än tre år i Etiopien så börjar jag att skrapa lite på ytan av livet och tron här, men ser parallelt att utlänningar ofta tror sig kunna flyta lite över folket, den urkristna tron och kulturen…

  Saker sker här ”Om Gud vill” och inte så ofta när man själv vill och mannen i dokumentären på Discovery-channel kom nog till den insikten mot slutet…

  …Så Munken som vaktar arken (borde kanske säga sig självt) jobbar för Gud, och vill nog inget annat än att hindra allmänt folk tillträde.

  För många blir nog det här en irriterande tanke med klurigheter som Vi inte får svar på bara sådär;-)

  Innan Etiopien hade jag mycket liten kunskap om tålamod och bön, men det kan jag säga att landet tar fram det bästa eller det sämsta ur en, så tålamod får man lära sig här, samt att bön funkar och andra i tron tillhörande läskigt-roliga saker.

  Ordet gäller, så jag önskar mig själv och andra ökad från Gud given kunskap.

  HDG,
  Carl von Wowern,
  Addis Ababa.

 20. Hej alla glada spekulanter.
  Nog finns förbundsarken frågan är bara var!

  Tittade på God TV i kväll och där var ett myckett intresant inslag med Grant Jeffery som sakunig eller ja väll insatt i det profetiska.

  Han berättade att han hade några säkra källor inom UD bland anatt som kunde bekräffta att arken fanns i Etiopien tills 1989 då man transpoterade hem tusentals Etiopiska Judar tillbaks till Israel och sammtidigt med dena evakuering som det var frågan om då så tog man med sig arken på ett transport plan och den var buren av Leviter som sig bör.

  Och nu skall arken finnas i Jerusalem på hemlig plats och en stor grupp Judar är förberäda på att när signalen kommer att man skall bygga upp Templet igen(villket kommer att ske under vållsamma protester från den muslimska världen för man blir tvungna att riva det befintliga hednatemplet som står presis ovan på det verkliga Judiska Templet så om någon tycker att det är livat nu runt Israels gränser så lär det bli riktgt hett)när väl Temlpet är åter upp byggt kommer närmare hudra tusen personer specielt utvalda at vara ivålverade i den händelsen.

  En mycket intresant och spänande händelse dels på grund av kyrkan och då specielt den som värkligen står upp för att biblen är Guds ända och sanna ord vi kommer inte att få vara med möjligen när man flyttar mosken men där effter kommer församlingen inte att vara kvar för för när vi har kommit så långt fram i tiden då är det klart för antkrist att stiga fram!

  Och den tiden är värkeligen inte långt borta med tanke på hur världen ser it just nu med den ena krisen efter den andra och det bara axelerera fortare och fortare och är snart utan kontrol och hur skulle en person som är smart interligent sharm och en sådan karisma att allt han säger och gör kommer att tasemot med öpna armar av hela världen för den är nu mycket nära en depritio och som ike troende så kommer man att se upp till honom som gordes rädare och ”frällsare”.

  Så var vaken du bibeltroende vän även om de kallar dig fanatiker eller dåraktig tänk då på Noa vad han fick utstå för byggandet av Arken där inget vatten fans villka klarade sig?

  Och även dena ark Noas allså finns även den bara det att det är så kommliserat att ta sig upp på Ararats berg av olika anledningar bara det att länder omkring berget är en del muslimer och dom är definitivt inte intreserade av att man hittar en sammankoppling med bibeln då blir det genast lite kommplisernde för dem deras koran och profeten att bortförklara detta intresan.

  Jag vet att man gort en och anna expedition runt om på berget och har lite olika teorier om var den där och den mest intresanta är nog ändå den som förespråkar att den ligger infrusen på ett mycket svårtillgängligt ställe men med rätt tecknik och tillstånd kommer nog den fram tillslut.

  Det blir mycket intresant att läsa och höra den ena experten effter den andre som kommer att göra allt för att föringa eller bortförklara vad man hittar för då hammnar Guds ord i ett nytt och lite mera kommpliserat läge att se som en skröna!

  Ja det är en myckett spänande tid vi lever i nu med allt som händer runt i världen det riktigt käns i atmosfären att någott stort och spänande och för en del skrämande vad som kommer att hända i den tid som Jesus sade skulle föregå hans tillbaka komst i sitt sammtal med lärjungarna i Mateus 23? det är mycket som stämmer in redan nu på vad Jesus sa skulle hända i de yterska dagarna vi är en bra bit in i det!

  Amen kom Herre kom vi länktar så effter dig Jesus.

  Frukta inte du som inte har en tro du kan även också få bli en del av Guds familj du behöver bara be en enkel och uppriktig bön från ditt hjärtas djup att du också vill bli ett Guds barn.

  En enkel bön som du kan be nu är Jesus jag tror att du dog och återuppstod på tredje dagen och att du tog alla mina synder fel och brister på dig och nu ber jag att du vill komma in i mitt liv och fyller mig med din Ande av liv och glädje och frid och att du får bli Herre i mitt liv Amen.

  Du får gärna ställa frågor på mitt live spaceKenth och jag kommer att svara endast på seriösa frågor och så ärligt och uppriktigt jag kan för inte ens jag har svaren på allt men jag kommer att svara så ärligt jag kan
  Gud vällsingne dig.

  Pax Vobisqum.

 21. Intressanta spekulationer. Håller på att jobba om Förbundsarken i skolan och hittade en massa information här.

  Men det jag undrar: När sågs arken senast? Eller när flyttades den senast (Om vi nu förutsätter att den finns och flyttas hit och dit. Det finns ju så många olika spekulationer om vart den fördes, men villken av dom flyttade arken sist?)

  Tack på förhand!
  Tonks

 22. Prästerik: Hur kan du vifta bort apokryfer men tro benhårt på det som står i Bibeln? Apokryferna är ju bara ”delar” som valts bort under årens lopp från Bibeln för att den ska sammanfalla med samtiden, hela Bibeln är ju i sig ”konstruerad” på detta sett, klippt och klistrad med. Och vad gäller ”Mack är skriven 400 år senare” – kan du peka på någon av Bibelns texter som är samtida?

 23. Det de inte tänker på är att om de visar arken, bevisar att det är den äkta, visar stentavlorna, bevisar att dessa är de riktiga, så kanske fler börjar tro på gud. (inte jag dock. även om det är den riktig arken tror jag fortfarande att alla ”huvudkaraktärer” i bibeln var paranoida/schitzofrena

 24. Jag har fått för mig att det även fanns många kopior i Etiopien, för att den sanna inte skulle kunna stjälas.

 25. Alla i hela världen vill nog ha reda på om stentavlorna och förbundsarken värlkigen finns. Så varför skulle man inte få undersöka en sådan värdig sak. Nä det är så att det har aldrig funnits något sådan det är ett påhitt så länge inte motsatsen kan bevisas. Sen vad forskare skriver ja va ska man tro om det inte mycket för de kan inte beskriv eller bevisa något om värken stentavlor eller förbundsarken. För om stentavlorna har kommit från det berg ni påstår då måste det finnas en plats i bäret som typ uthugnaden av stentavlorna har ni funnit det nä skulle inte tro det

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: