Bergsvelociped

Från och med ikväll kan det vara klokt att se sig om en extra gång innan man kliver ut i gatan. Prästerik har nämligen ny cykel. Den förra blev jag ju bestulen på. Men tack vare den stora el-kedjans gratiscykelpremier och omtänksamma vänner har jag ikväll kunnat montera ihop en alldeles ny bergs-velociped, gemenligen kallad mountain bike, av kinesiskt ursprung. Glänser gör den förvisso, men det återstår att se om den dessutom duger till att fortskaffa sig med.

Lagom till denna transport-framgång har dessvärre den blå Saaben drabbats av något slags hosta. Vanligtvis, åtminstone vad oss människor anbelangar, brukar ju just hosta gå över av sig själv på några dagar, men att det skulle gälla även plåt-automobiler har jag inte riktigt tron för. Pinsamt måhända för en präst, men det är faktiskt den krassa verkligheten. Följdaktligen har jag bokat tid hos min bilmekande libanesiske vän, som säkert snabbt och effektivt (precis som vanligt) kommer att tillse att Saaben får hälsan åter. Eftersom jag dessutom har lovat låna ut den över helgen, skulle det kännas extra förtretligt om mekanikern skulle gå bet, eller sakna de rätta reservdelarna.

 

Kommunalisera begravningsväsendet

jonas lindberg skriver på Brännpunkt i SvD om kyrkoavgift resp. begravningsavgift. Precis som lindberg skriver bäddar det nuvarande systemet för missförstånd. En enkel lösning på problemet vore att göra hela begravningsväsendet till en kommunal angelägenhet, åtminstone för alla som inte tillhör Svenska kyrkan. Som det är idag är risken stor att människor tror att de blir av med hela ”kyrkoavgiften” bara de lämnar Svenska kyrkan, trots att de kommer att tvingas begravningsdelen också framdeles.