Mord i lagens namn

Amnesty har publicerat senaste statistiken för dödsstraff i världen. Kina toppar helt väntat, följt av länder som Iran, Saudi och Pakistan. Samtliga dessa är stränga diktaturer, alltså kan man inte vänta sig så mycket annat, hur upprörande det än är.
Det som däremot är uppseendeväckande är att den nation som ständigt bröstar sig för att stå för demokrati, frihet och rättvisa – USA – fortfarande avrättar nästan en människa i veckan (42 st under 2007). Detta är dessutom en tillfälligt låg siffra, pga en rättslig utredning om huruvida giftinjektion är föreningligt med konstitutionen eller inte, vilket ju i sig är i det närmaste parodiskt mitt i sitt makabra sammanhang.
Att denna nation dessutom är världens för närvarande enda reella supermakt är i sig ett stort bekymmer för just demokratin, friheten och rättvisan för hela världens befolkning.

Klokt och enkelt om äktenskap

Lars Hultkvist skriver i dagens SvD Brännpunkt om äktenskapet på ett enkelt och klokt sätt. Det är ju så enkelt att det som gör den äktenskapliga relationen mellan man och kvinna unik på relationsmarknaden är just möjligheten till nytt liv. Är det så komplicerat att ta till sig? Kom sedan med tusen tillkrånglade motargument; det är ändå så att äktenskapet mellan man och kvinna är något värt att värna och värt att ha ett särskilt begrepp för, nämligen äktenskap. Sen kan människor välja att leva på alla möjliga sätt, som de nu finner lämpligt. Men äktenskap är äktenskap.