Bekännelser

Håller just nu på att läsa den berömda ”Bekännelser” av Augustinus av Hippo. Tidigare har jag nog tänkt att det är en rätt torr och tung bok, men tänk så fel man kan ha! Att jag kommit undan den så länge! Den är verkligen en guldgruva av klokhet och vishet om människans tomhet och hopplöshet utan Gud.

Kanske kan det vara på sin plats med en (i sammanhanget helt naturlig) bekännelse om att jag tänkt att en så gammal bok knappast kan ha något viktigt att säga mig? I mitt högmod har jag alltså (om än omedvetet) inbillat mig att jag skulle vara mer upplyst, klartänkt eller rent av andlig än vad självaste den gode Augustinus var på sin tid. Men jag har fått tänka om. Än en gång har jag fått nåden att upptäcka att vad andra har tänkt och formulera före mig är en hjälp också för mig att uppfatta och förstå verkligen och vad det är att vara människa i relation till universums Skapare.

Annons

Ny bil

Det blev en Seat Ibiza! När min gamla Saab packade ihop i torsdags blev det genast lite bråttom med att hitta något slags ersättare för den gamla trotjänaren. Och nog gick det raskt och lätt, för redan i går eftermiddag stod jag som ägare till en liten Seat, årsmodell 2005 med 2500 mil i hjulen. Som hittat, skulle man kunna säga, åtminstone om man inte hade behövt betala något för den…

Hur som helst ser jag det som en Guds skickelse att Saaben pajade, inte på vägen till eller från Göteborg, utan här hemma i Örebro. Dessutom fanns det en Seat som liksom bara stod och väntade på att jag skulle ta mig an den. Omsorg kan man också kalla det, eller änglavakt.

Vinst eller förlust?

Svenska kyrkan mäter sin framgång i hur mycket pengar hon tjänar på börsen. För 2007 var det blygsamma 97 miljoner kronor, att jämföra med 2006 års resultat på svindlande 489 miljoner kronor. Det totala resultatet för 2007 uppgick däremot enbart till 36 miljoner.

Nu kan man väl undra om en kyrkas finasiella vinst verkligen är en vinst för en kyrka, utan snarare ett slags förlust. Visst är det väl bra om det finns pengar för verksamheten, men när det handlar om ren vinst på åtskilliga miljoner kronor, ja då tycker iaf jag att det helt har förlorat alla vettiga proportioner. Den kyrka som har problem att få ekonomin att gå ihop är mycket mer benägen att sätta sin lit till Guds omsorg och kraft, än den kyrka som inte behöver bekymra sig över att ha för lite pengar. Svenska kyrkans problem består bl a i att hon under lång tid haft alldeles för mycket pengar, mycket mer än hon mått bra av som kyrka. Men det kanske ordnar sig fortare än kvickt om det vill sig…

Dopkris är kyrkkris

Att Svenska kyrkan tappar alltmer mark i det svenska samhället är det ingen tvekan om. På Allt om barns hemsida kan man idag läsa om hur också dopfrekvensen blir allt lägre. Under 2007 döptes endast 62,3 procent av alla födda i Sverige, den lägsta siffran någonsin sedan hedendomen, kan man väl förmoda.

Men sorgligast är ändå att se den fullständiga handfallenhet som Svenska kyrkan uppvisar som svar på dessa och många andra, mycket alarmerande statistiska uppgifter. Vi ska tydligen tävla med blöjreklamen är biskop Lennart Koskinens svar.

När ska det gå upp också för kyrkans ledning att det är förkunnelse av evangelium som är nyckeln? Det är Jesus Kristus som är svaret. Det är på honom vi måste peka i allt vi gör och målet måste vara att fler människor ska komma till en levande tro på honom. Bara då kan Svenska kyrkan komma i en sund balans, både vad gäller medlemsstatistik och ekonomi.

Farlig cykel och paj bil

Igår kväll förklarade jag nöjt att jag hade ny cykel. Idag har jag fått två välmenande kommentarer om att jag nog bör vara försiktig med att använda den, pga dålig kvalitet och stor olycksrisk. Tack för varningarna, de är säkert inte utan grund. Jag ska försöka vara försiktig och inte utsätta cykeln för onödiga påfrestningar. Idag har den dock fungerat.

Jag berättade också igår kväll om att Saaben fått hosta och att jag med snarast rutinmässig förväntan tänkte mig hämta den från bilverkstaden nu i eftermiddag. Men tji fick jag. Motorn har inte bara lite hosta, den är helt enkelt kaputt. Att kosta på en så gammal bil ett fullständigt motorbyte, är helt uteslutet, så det blir istället till att ersätta Saaben med något annat fordon. Återkommer i det ärendet.

Dessvärre innebär detta att jag i nuläget äger en icke funktionsduglig bil och en troligen livsfarlig cykel… Det hade jag ingen aning om för bara ett dygn sedan. Ibland blir man förvånad. Undrar just om Gud vill säga mig något särskilt mitt i allt detta…?

Bergsvelociped

Från och med ikväll kan det vara klokt att se sig om en extra gång innan man kliver ut i gatan. Prästerik har nämligen ny cykel. Den förra blev jag ju bestulen på. Men tack vare den stora el-kedjans gratiscykelpremier och omtänksamma vänner har jag ikväll kunnat montera ihop en alldeles ny bergs-velociped, gemenligen kallad mountain bike, av kinesiskt ursprung. Glänser gör den förvisso, men det återstår att se om den dessutom duger till att fortskaffa sig med.

Lagom till denna transport-framgång har dessvärre den blå Saaben drabbats av något slags hosta. Vanligtvis, åtminstone vad oss människor anbelangar, brukar ju just hosta gå över av sig själv på några dagar, men att det skulle gälla även plåt-automobiler har jag inte riktigt tron för. Pinsamt måhända för en präst, men det är faktiskt den krassa verkligheten. Följdaktligen har jag bokat tid hos min bilmekande libanesiske vän, som säkert snabbt och effektivt (precis som vanligt) kommer att tillse att Saaben får hälsan åter. Eftersom jag dessutom har lovat låna ut den över helgen, skulle det kännas extra förtretligt om mekanikern skulle gå bet, eller sakna de rätta reservdelarna.

 

Kommunalisera begravningsväsendet

jonas lindberg skriver på Brännpunkt i SvD om kyrkoavgift resp. begravningsavgift. Precis som lindberg skriver bäddar det nuvarande systemet för missförstånd. En enkel lösning på problemet vore att göra hela begravningsväsendet till en kommunal angelägenhet, åtminstone för alla som inte tillhör Svenska kyrkan. Som det är idag är risken stor att människor tror att de blir av med hela ”kyrkoavgiften” bara de lämnar Svenska kyrkan, trots att de kommer att tvingas begravningsdelen också framdeles.

Mord i lagens namn

Amnesty har publicerat senaste statistiken för dödsstraff i världen. Kina toppar helt väntat, följt av länder som Iran, Saudi och Pakistan. Samtliga dessa är stränga diktaturer, alltså kan man inte vänta sig så mycket annat, hur upprörande det än är.
Det som däremot är uppseendeväckande är att den nation som ständigt bröstar sig för att stå för demokrati, frihet och rättvisa – USA – fortfarande avrättar nästan en människa i veckan (42 st under 2007). Detta är dessutom en tillfälligt låg siffra, pga en rättslig utredning om huruvida giftinjektion är föreningligt med konstitutionen eller inte, vilket ju i sig är i det närmaste parodiskt mitt i sitt makabra sammanhang.
Att denna nation dessutom är världens för närvarande enda reella supermakt är i sig ett stort bekymmer för just demokratin, friheten och rättvisan för hela världens befolkning.

Klokt och enkelt om äktenskap

Lars Hultkvist skriver i dagens SvD Brännpunkt om äktenskapet på ett enkelt och klokt sätt. Det är ju så enkelt att det som gör den äktenskapliga relationen mellan man och kvinna unik på relationsmarknaden är just möjligheten till nytt liv. Är det så komplicerat att ta till sig? Kom sedan med tusen tillkrånglade motargument; det är ändå så att äktenskapet mellan man och kvinna är något värt att värna och värt att ha ett särskilt begrepp för, nämligen äktenskap. Sen kan människor välja att leva på alla möjliga sätt, som de nu finner lämpligt. Men äktenskap är äktenskap.

”Val” i Etiopien

Idag har det hållits så kallade val i Etiopien. Det rör sig om ett slags lokalval och fyllnadsval till parlamentet. Det ordinarie parlamentsvalet infaller om två år. Enligt The Times m fl har det regerande partiet EPRDF på många platser i landet varit det enda alternativet, sedan oppositionspartierna dragit sig ur efter trakasserier, hot och våld. Att kalla det ett val är därför ytterst problematiskt. Men makt är makt och den vill förstås behålla sin makt.

Vad som kanske är mer anmärkningsvärt är att en så viktig händelse i ett av Afrikas folkrikaste länder över huvud taget inte berörs i svensk eller västerländsk media. Men det är klart, valet i Zimbabwe fyller väl Afrika-kvoten just nu. Därför är det kanske inte så märkligt att Darfur, Somalia och Etiopien inte ryms; det är ju bara afrikaner det handlar om… Så cynisk är den värld vi lever i.