Längtan och hopp

Zimbabwes befolkning skulle behöva en radikal förändring av regim. Tibets befolkning skulle behöva demokrati och frihet. Burmas befolkning likaså. Somalias befolkning skulle behöva fred och möjlighet att bygga upp sitt samhälle, liksom Darfurs. Listan kan göras mycket längre.

Men just nu räknas röster i Zimbabwe och just nu pågår demonstrationer i Kathmandu. Drömmen om en annan tillvaro lever och hoppet är inte stäckt. Jag har svårt att se att jag skulle kunna bidra med något annat än några bloggrader och mina förböner.

Herre, förbarma dig!