Ämbetssyn

I dagens SvD skriver Ann Lång en klarsynt och skarp Brännpunkt om förtryck av kvinnor (och män!) orsakad av intolerans med feministiska förtecken inom Svenska kyrkan. Dessvärre han hon rätt i mycket. När politiken tillåts fatta beslut i teologiska frågor, då är risken överhängande att det går snett. Men kanske är det inte frågan om kvinnor och män i ämbetet som är den stora frågan, utan just en ämbetssyn som präglats så av politiken att det tydligen spelar roll vad det är för kön på ämbetsbäraren.

Personligen tänker jag att jag är emot både kvinnliga och manliga präster, om de ska vara något slags religiösa övermänniskor och minijesusar och inte de tjänare och grovarbetare Jesus kallar dem att vara.

Annons

Kristus först och främst

Har just skrivit färdigt min predikan om Kristus som den förste och den främste, utifrån Kol 1:15-20. Ett fantastiskt tema och en underbart text! Och just nu går solen upp över Örebro, som en konkret påminnelse om Kristus som det ljus som övervinner mörkret och döden. Snabbt och obevekligt trängs mörkret undan. ”…och mörkret har inte övervunnit det.” Joh 1:4