Föga konstruktivt avhopp

EFS-prästen KG Larsson lämnar Svenska kyrkan och blir därmed av med rätten att utöva ämbetet som präst i Svenska kyrkan. Så är det och det är ju inte särskilt märkligt. Att Larsson har valt att utträda ur Svenska kyrkan är ändå knappast något som är till gagn vare sig för kyrkan eller för EFS, hur väl jag än kan förstå hans frustration över kyrkans teologiska urspårning. Att lämna går ur innebär ju även att avsäga sig allt inflytande i sammanhanget. När man inte längre är med, kan man heller inte ha några åsikter om det som händer. Nej, hellre då stanna kvar och skrika och gorma, eller bäst av allt, arbeta så konstruktivt det går för en förändring. Men att lämna skutan helt är inte nåt bra sätt att få skeppet i rätt riktning.

Annons