Utträde ur IOGT-NTO

Glad över att möjligen kunna bidra till ett gott arbete för nykterhet och mot droger i vårt samhälle gick jag för ett par år sedan med i IOGT-NTO. Jag trodde då att det var just nykterheten som var det som var viktigt i rörelsen.

Men så fel jag hade. Tydligen måste man dessutom ställa upp på ett antal oskrivna värderingar för att få vara med, i alla fall så pass mycket att pastor Åke Green kan uteslutas.

Därför har jag valt att själv begära utträde ur IOGT-NTO med följande motivering (som jag också mejlade till IOGT-NTOs styrelse sent i går kväll):

”Efter att ha fått kännedom om att man som medlem i IOGT-NTO inte har rätt att tro och tycka vad man vill måste jag härmed dessvärre begära om utträde ur IOGT-NTO med omedelbar verkan.
Jag trodde att IOGT-NTO handlade om nykterhet och inte om sexualitet. Jag delar verkligen inte alla medlemmars åsikter (inte heller Åke Greens) om allt annat, men har trott att vi skulle kunna verka tillsammans för nykterhet. Tydligen har jag fullständigt missbedömt situationen.
Därför kan jag inte vara kvar som medlem, och skulle väl blivit utesluten snart i vilket fall, får man förmoda.”

Nu får jag väl söka verka för ett nyktert samhälle på något annat sätt istället. Har någon något tips tar jag tacksamt emot det.

Annons