Stackars biskopar

Tord Nordblom skriver idag på Dagens debattsida om Svenska kyrkans biskopars senaste ”Biskopsbrev om hiv i ett globalt perspektiv”. De har det verkligen inte lätt våra stackars biskopar. Nu när de faktiskt har tagit ett gott och viktigt initiativ, så är det som om det inte riktigt duger i alla fall. Det måste kännas aningen hopplös för de fjorton biskoparna att alltid få på nöten oavsett vad de säger och skriver.

Dessvärre måste man ge Nordblom rätt denna gång, hur tråkigt det än vara månde för biskoparna. Varför skriver de inget om trohet och äktenskapet som sexualitetens gudagivna arena? Ja, det kan man förstås spekulera i och säkert finns flera orsaker. Helt klart är i alla fall att det inte är så att de inte tänkt tanken. Det är ingen slump att det inte nämns något om trohet och äktenskap i biskopsbrevet.

Och då kan man ju ana att det inte är så lätt att ingå i biskopskollegiet. Det går uppenbarligen inte att komma ens till det mest grundläggande konsensus om äktenskap och trohet bland våra biskopar.

Sorgligt, men framför allt en uppfordrande insikt om vår uppgift att be för dem, stötta dem, uppmuntra och påminna dem om det uppdrag de fått.

Svårtolkad statistik II

Nu visar det sig att de siffror som tycktes tyda på att medlemstappet i Svenska kyrkan har minskat, i själva verket är ungefär oförändrade i procent räknat. Tänk vad man kan visa med siffror! Dagen konstaterar dock att man från svenskkyrkligt håll (läs: Kyrkans tidning) väljer att tolka siffrorna som ett resultat av Svenska kyrkans informations- och reklam-ansträngningar de senaste åren.

Det verkar som om Dagen har en något nyktrare analys av situationen. Och det är livsviktigt, inte minst för Svenska kyrkan! Vad har vi för glädje av statistik om vi inte förmår tolka den på ett riktigt sätt? Det måste vara ytterligt angeläget att försöka förstå verkligheten så väl som möjligt, för att öht kunna möta framtiden.

Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi att finna nya medel.
Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud, gör oss kloka!
Sv.ps 288:3