Mer krig i Somalia

Någon fred verkar inte finnas i sikte i Somalia. Läser på Al Jazeeras hemsida om hur grannlandet Somaliland slår till mot Puntland. Det lär väl knappast göra situationen mer lätthanterlig för den kringrända och svagt förankrade regeringen i Mogadishu.

Hur kommer det sig att jag är född i Karlstad och inte i Garowe? Undrar om jag har förtjänat den ynnesten, eller om jag kommer att få betala vid något annat tillfälle?

ÄB och klimatfrågorna

Det är bra att ärkebiskop Anders Wejryd ligger på regeringen att göra mer för att minska utsläppen för att minska Sveriges klimatpåverkan. Han efterlyser bl a ett tydligare ledarskap och poängterar att Sverige har möjlighet och ansvar att vara ett föregångsland. Det är inte svårt att hålla med och stämma in.

Samtidigt funderar jag över hur det är med Wejryds eget ledarskap och Svenska kyrkan som föregångare bland världens kyrkor. I just klimatfrågorna är det möjligt att det faktiskt är så, men i övrigt, i det som vanligen brukar räknas som en kyrkas kärnverksamheter (gudstjänst, mission, diakoni, undervisning) undrar jag om inte ärkebiskopen och Svenska kyrkan har en rätt stor bjälke i ögat.

Naturligtvis är det bra att ärkebiskopen driver också miljöfrågor, men det borde gå hand i hand med ett andligt ledarskap i Svenska kyrkan för att stärka tron på Jesus Kristus hos medlemmarna och öka tilliten till Guds ord. Hoppas att han tänker göra både och.