Ulf Ekman sträcker ut handen

Lyssnade idag till Ulf Ekman i samband med aKf:s (arbetsgruppen Kyrklig förnyelse) kyrkodagar i Uppsala. Det var mycket fascinerande. Han har ju verkligen gjort en resa från att tidigare ha avskärmat sig från kristenheten i övrigt till att idag föra samtal med pingstvänner, katoliker och nu alltså högkyrkligheten inom Svenska kyrkan. Och han sträckte verkligen ut handen till sina åhörare. Han talade om den karismatiska väckelsen med start på Asuza street och ännu tidigare som något som idag genomsyrar de flesta kristna grupper, inte minst de stora historiska kyrkorna. Han konstaterade också att de gamla skiljelinjerna mellan kyrkorna idag betyder allt mindre. ”Den som menar sig ha rätt, har ett större ansvar att försöka förstå den andre” deklarerade han med tydlig adress till sig själv och sitt eget sammanhang. De rungande applåderna som följde på hans trekvarts långa anförande bekräftade att budskapet gått hem. Återstår att se om någon vågar fatta den utsträckta handen…

Annons