Post-semester-predikan

Goda förvaltare är rubriken för nionde söndagen efter trefaldighet, dvs idag. Goda råd om att ta hand om skapelsen och medmänniskan kan väl sitta på sin plats en sån här dag, men ändå är det något större vi kallas till. Och alltihop kopplas till Jesus-relationen. ”Ni har lärt känna Kristus”, skriver Paulus i Efesierbrevet. ”Därför…” och så kommer uppmaningarna på rad. Det är Kristus-relationen som är drivkraften och motivationen till ett liv i efterföljelse. Att kämpa för att leva rätt för oss inte närmare Kristus, men när vi har lärt känna honom, då blir den gemenskapen en kraft till att också leva efter hans vilja. Det bör rimligen också innebära en omsorg om den sköna, men sköra skapelsen, men bara som ett resultat av Kristus-relationen, inte som ett metod att nå dit.