Tvivel eller otro

Läser i dagens Dagen om trestegsstjärnan Jonathan Edwards, som i rubriken påstås ha förlorat sin tro. Men vad är innehållet i artikeln? Är det så konstigt att en människa, också en välkänd sådan, tvivlar och behöver tid att omvärdera och omformulera sin tro? Och varför förväntar vi oss att det ska ske i det offentliga rummet?

Om Edwards tvivlar tycker jag det verkar helt sunt och att det får till följd att han drar sig undan rampljuset är väl också högst förståeligt. Men jag har ingen som helst rätt att kräva att han ska deklarera för mig hur hans tro ser ut framöver. Däremot vill jag gärna be att han ska hitta nya ord för sin tro och en fördjupad gemenskap med Jesus Kristus.

Men låt Edwards få vara i fred med det han själv också konstaterar är ”komplext och djupt personligt”. Att han behöver någon att bryta sina tankar tillsammans med är helt klart. Det är ju detta som är en del av den kristna församlingens uppgifter, för oss alla, men det kan aldrig vara massmedias uppgift!

Annons

Maktskifte i Etiopien?

Det verkar som om det händer saker i Etiopien just nu åtminstone om man ska tro det Ethiopian Review skriver. Kan det möjligen vara början till slutet för Meles Zenawi och EPRDF? Rykten säger att Meles för närvarande befinner sig i Israel för sjukhusvård, eller är han möjligen på flykt? Och domsutslaget för några veckor sedan har tydligen väckt en hel del uppmärksamhet, även inom EU-parlamentet. Igår bloggade jag ju även om EOTC (etiopisk-ortodoxa kyrkan) och dess uppmaning till millenniebojkott.

Frågan blir nu återigen brännande aktuell: kommer de som tar över makten (nu eller senare) att förmå sig att tillåta en växande grad av demokrati i Etiopien, eller kommer de fortsätta den etiopiska makt-traditionen, dvs ”så fort jag blivit vald roffar jag åt mig så mycket jag kan”?

Det finns anledning att be både för den sittande och den kommande regimen i Etiopien.

Fin kväll på Torp

Nyss hemkommen från kvällsmöte på Torp-konferensen. Niklas Piensoho predikade och påminde oss om att Gud använder alla människor, både troende och andra, att utföra sitt goda verk. Som samlingsbegrepp på detta valde han ”försynen” till skillnad från ”frälsningen” som har med den enskilda människans omvändelse till Kristus att göra.

Som den goda talare Piensoho är blev det en medryckande och lättlyssnad predikan, som också mynnade ut i en tydlig inbjudan till omvändelse, för både gamla och nya Jesus-efterföljare. Sammanfattningsvis blev det en uppmuntrande och trosstärkande kväll. Jag tänkte också att detta skulle ha varit gott för flera av Sörbykyrkefolket att ha varit med på. Kanske ett annat år?

EOTC: Bojkotta millennieskiftet!

För en västerlänning ter det väl sig en smula märkligt, men i Etiopien är det faktiskt verkligeheten. Den 11 september i år går nämligen Etiopien över från 1999 till 2000. Och det ska naturligtvis firas.

Men nu går den etiopisk-ortodoxa kyrkans heliga synod ut och uppmanar etiopierna att avstå från allt milleniefirande såvida inte regeringen släpper de fängslade oppositionsledarna. Modigt, tycker jag. Om etiopierna verkligen hörsammar detta kan det bli en mycket tydlig protest, helt utan att göra någonting. En demonstration utan att demonstrera, så att säga. Jag ser med spänning fram emot fortsättningen.

EU pressar Etiopien

EU-parlamentet antog i torsdags en resolution där man i kraftiga ordalag kritiserar den etiopiska regeringen för dess odemokratiska och våldsamma agerande alltsedan valet i maj 2005. Äntligen!

Det är verkligen hög tid, men samtidigt är det naturligtvis svårt att omsätta alla de skarpa orden i praktisk handling. Men det måste ounvikligen vara till stor tröst och uppmuntran inte minst för alla dem som utan rättegång sitter inspärrade i etiopiska fängelser bara för att de förknippas med oppositionen på något sätt.

Det är också glädjande att det även i EU-parlamentet tydligen finns kunskap om en del besvärande detaljer, t ex den etiopiska polisens agerande gentemot studenter i Ghimbi och Dembi Dolo.

I resolutionen uppmanas medlemsstaternas regeringar att var för sig på olika sätt bidra till en bättre politisk situation i Etiopien. Där har naturligtvis den svenska regeringen ett särskilt ansvar med tanke på de omfattande och långvariga relationer som finns på många olika plan mellan våra två länder. Undrar om Carl Bildt har med detta på sin dagordning någonstans?

Utmanad

Jag har blivit utmanad. Egentligen tycker jag inte om den här slags lekar, men det är så trist att göra andra besvikna. Därför antar jag utmaningen, men bara halvt.

REGLER: Varje spelare börjar med att skriva sex underliga/egendomliga saker om sig själv. Bloggare som blir “tagna” ska skriva sex saker om sig själv i sin blogg och samtidigt ange reglerna för spelet. Till slut väljer bloggaren sex nya bloggare och gör en lista av deras namn. Efter det är gjort skriver han eller hon en kommentar i deras bloggar för att låta dem veta att de har blivit “tagna” och att de ska läsa ens egen blogg för mer information.

Mina egenheter/underligheter:

1. Jag är präst och tror på Jesus Kristus som min Herre och Frälsare, dvs som den enda existerande vägen till Gud och den himmelska saligheten.

2. Jag har till stor del vuxit upp i Etiopien, som missionärsbarn. Det har satt sina spår.

3. Jag har ingen TV.

4. Jag har alla nummer utom ett av tidningen Budbäraren sedan 1994.

5. Jag har kraftigt brytningsfel på höger öga, till följd av en olycka i maj 1990.

6. Jag prenumererar på Budbäraren, Hela jorden, Till liv, Dagen, Nerikes Allehanda, Tidskrift for sjelesorg och Ingång

Med hänvisning till det jag skrev alldeles i början avstår jag från att utmana vidare. Men tack Jonatan för ditt intresse!

Skytte skjuter skarpt

Göran Skytte är i farten igen. På ytan kan man få intrycket av att han i dagens ledare i SvD skriver om ett radioprogram som diskuterar genusfrågor bland djur, men nog verkar han ha något annat i siktet, denne Skytte?

Olika personer skulle säkert läsa ut olika saker ur Skyttes ledare, men nog handlar det väl bl.a. om de oförutsägbara och halsbrytande kvalitetsskillnaderna mellan forskning och forskning, om de diskreta men viktiga språkliga nyanserna och de mångas stora villighet att låta sig duperas. Sen är det inga stora svårigheter att föra över detta på aktuella politiska frågor i Sverige idag: lagstiftning ang. äktenskap, alkohol, abort, diskriminering osv. Även den inomkyrkliga debatten får sig en och annan rikoschett.

Men är det någon som vill se detta i Skyttes artikel? Eller låter vi den passera som en recension bland alla andra tyckanden av måndagens Vetandets värld i Sveriges Radio P1? När man vuxit upp och levt i ett visst samhällsklimat är det både smärtsamt och lite genant att ta till sig det faktum att kejsaren faktiskt är naken: ”Han har ju ingenting på sig”.

Sommarsolståndet

Nu vänder det! Årets ljusaste natt är inne. Fast det är konstigt att kalla det natt, när det faktiskt inte är mörkt.

I förmiddags drog jag iväg till Torp och lyssnade på Hans Johansson, som predikade om skapelsen. Några goda ord om sabbaten fick jag upp ögonen för. På skapelsens sjunde dag vilade Gud och då finns inte de tidigare formelartade orden ”och det blev afton och det blev morgon”. Sabbaten är tydligen utan början och utan slut! (Eller också låg Edens lustgård i Norrland…)

Sov (kort å) gott!

Svensk sommar

Sommarkvällen är ljuvlig. Jag sitter i mitt uterum och njuter av den tilltagande skymningen. En enda stjärna syns på himlen, som fortfarande är ljus, åtminstone i norr, fastän klockan närmar sig midnatt. Det ska visst bli ostadigt väder i midsommar står det på SvDs hemsida, men det bekymrar mig inte särskilt mycket. Det enda är att vi har hoppats kunna ha friluftsgudstjänst på midsommardagen och då vore det ju trevligt om det inte regnar. Vi får väl se helt enkelt.

Säkert är det uppskattat av alla konferensdeltagare ute vid Torp om det åtminstone är uppehållsväder. Men regn är ju annars en alldeles ypperlig påminnelse om Guds överflödande godhet och nåd över oss människor, så rent religionspedagogiskt är regnet inte alls så tokigt.

Själv ska jag försöka ta mig ut till Torp under veckan, troligen på torsdag. Då har Hans Johansson bibelstudium på förmiddagen och det tror jag kan bli mycket bra. Sen lyssnar jag gärna till Niklas Piensoho, men det var visst inte förrän lör-sön som han medverkar, så jag får väl se hur mycket tid som kan läggas på detta. Det brukar i alla fall vara både trevligt och uppbyggligt att fara ditut någon gång under veckan.

Könsneutrala äktenskap

Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly går samman och propagerar för könsneutrala äktenskap på DN debatt. Även Moderaternas partistyrelse har ju kommit till samma ståndpunkt, så nu verkar det som om alla utom kd delar den uppfattningen. Det är samma gamla vanliga retorik: alla ska få välja vem man vill dela sitt liv med, kärleken låter inte begränsa sig. Men de rättigheterna finns redan. Det finns t o m lagstadgat skydd för dem.

Men tänk om Sahlin, Wetterstrand och Ohly skulle våga se värdet i och det unika med äktenskapet mellan man och kvinna. Där handlar det inte enbart om att älska den man vill, utan om en institution för familjens stabilitet, så trygga förhållanden som möjligt för barn osv. Som kristen ser jag också äktenskapet mellan man och kvinna som en gudagiven ordning, som rymmer en stor hemlighet.

Men det är i dagsläget inget annat att förvänta än att vi fr o m årsskiftet får en ny och könsneutral äktenskapsbalk. De nya problem som detta skapar får vi väl hjälpas åt att ta hand om. På det sättet är det i alla fall demokratiskt. Kanske dröjer det inte så länge förrän vårt samhälle kommer att upptäcka behovet av något slags förbund mellan en man och kvinna som är beredda ge upp sin egen individuella frihet för att ge sina barn tryggast möjliga uppväxt. Detta kommer naturligtvis inte att kallas äktenskap, eftersom det är något helt annat.