Palestinsk visdom

Diakon- och prästdagarnas dag två inleddes med laudes i Olaus Petri kyrka i morse. Därefter följde en av höjdpunkterna: Mitri Raheb, palestinsk luthersk präst från Betlehem, som delade med sig av sina erfarenheter av hur trovärdighet byggs i en omöjlig kontext, se nedan.

Efter två sessioner med seminariesamlingar av olika slag avslutades dagen med en sändningsmässa i OP kyrka. Då fick möjlighet att påminna oss om och förnya våra prästlöften under ledning av biskop Hans-Erik Nordin, som också celebrerade mässan. Vilken fest! Med en organist som Ulf Samuelsson kan psalmsång omöjligt bli något tråkigt. Vilken glädje att få fira gudstjänst så fullödigt och inspirerat, där liturgin fylls till brädden av liv: en fest inför Guds tron!

Några av Mitri Rahebs tio lärdomar om kyrkans trovärdighet (som jag uppfattade dem):

1. Vikten av att lyssna, också till det som inte sägs. Att lyssna och sedan våga leda är att vara trovärdig.

3. För att vara trovärdig behöver kyrkan hålla fast vid sin kallelse och förbli i den. I Mellanöstern talas mycket om fredssamtal, utan att dessa leder någon vart. Det är fredsstiftarna som prisas saliga av Jesus – inte fredstalarna.

6. En profetisk röst måste ibland också tala emot sitt eget folk. Guds rike är alltid större än våra nationaliteter.

8. En trovärdig kyrka förkunnar uppståndelsen mitt i dödsskuggans dal. Kyrkan ska praktisera det kristna hoppet, vilket inte är detsamma som optimism. Hopp är att förändra verkligheten, inte att vänta och se om verkligheten (förhoppningsvis) förändras till det bättre.

10. Peka på Honom! Visa på Jesus! Nåden innebär att vi inte kan åstadkomma trovärdighet, men att han gjorde det åt oss. Därför behöver vi inte oroa oss över vår frälsning, utan kan obekymrat och befriat ägna åt oss att arbeta för att förbättra människors levnadsvillkor.

Se också: http://www.holyland-lutherans.org/index.html

Annons