Miljövänliga borgmästare

Så oerhört glädjande att se att miljömedvetandet börjar vakna också i USA. Över 500 amerikanska borgmästare går till samlad aktion och bejakar Kyoto-protokollet. Därmed kommer också vi i det något mer miljövänliga Europa att ställas inför nya utmaningar. Snart går det sålunda inte att peka på Amerika som den stora miljöboven, utan också vi måste ta ytterligare steg på väg mot en hållbar livsstil.

Men inte minst kan den amerikansk omsvängning bli en tydlig signal till utvecklingsländerna att låta miljötänkande finnas med. Så länge den amerikanska ekonomin går före miljön, hur ska man då kunna motivera utvecklingsländerna att också satsa på miljövänlighet? Hittills har de t o m med viss rätt protesterat emot att den rika världen använder miljöargumenten för att hålla den ekonomiska utvecklingen tillbaka i den fattigare världen. Bara om den rika världen vågar gå före kan miljöargumenten bli trovärdiga.

Det kan nog inte poängteras för mycket att vi har ett ansvar att förvalta den skapelse Gud har satt oss att råda över. I det uppdraget ingår att överlämna en planet som går att överleva på inte bara för människor, utan för alla levande varelser och organismer, både djur och växter. Och det är bara människan som kan ställas till svars för hur det går.