Korset – vägen till livet

Tänk så märkligt det har blivit! Det kors som för så många människor står för hopp och nytt liv har i Motormännens kampanj istället fått funktionen av lidande och död. Och säkert är det just så de flesta svenskar uppfattar korsets symbolik. (Idag, onsdag 16 maj är det visst redan någon som tyckte det blev alltför påträngande med korsen, så vartenda ett är bortplockat av någon okänd person.)

Därför är det desto viktigare att i tid och otid peka på just hoppet och det nya livet, som har sin grund i korsets symbol. Det tomma korset visar på att inte ens döden kunde hålla kvar Jesus. Han är inte död längre, han lever och har öppnat vägen från döden till livet för alla som vill följa i hans fotspår. På så sätt är korset en tröst till och med i dödens närhet och så kanske det också kan få vara en ljusets och hoppets symbol längs vägarna. Mitt i tragedin med alla trafikdöda kan korset påminna oss om Honom som är vägen, sanningen och livet.