Reinfeldt i USA för klimatprat

Statsminister Reinfeldt är i USA för att samtala om klimatfrågor mm. Att USA inte gjort sig känt för att vara särskilt intresserad av miljöfrågor (med undantag av Kalifornien) hindrar ju inte att det händer saker även där. Lycka till statsministern!

Sen blir det ytterligare en påminnelse för mig själv att i det vardagliga göra det jag kan för att minska trycket på den jord Gud har gett oss att förvalta. Också en tusenmilafärd börjar med ett litet steg.

Annons

Församling i rörelse

Hur tänker vi om vår församling? Vad är en församling och vilka ingår i den? Vad ska jag med församlingen till och vad ska församlingen med mig till? Dessa och andra frågor samtalade vi om igår kväll, när vi inbjudit till en temasamling om drömmar och visioner för Sörbykyrkan.

Något som stod tämligen klart var att vi tänker olika och har olika definitioner av vad församling innebär. Och de olikheterna fick komma till uttryck. Men mitt i olikheterna fanns också en stor gemensam längtan att Sörbykyrkan ska fortsätta vara en öppen och välkomnande gemenskap, till fördjupning av tron både bland de redan troende och dem som ännu inte räknar sig som troende.

Vilket privilegium att få finnas i ett sammanhang med så mycket längtan och drömmar! Det är också en förmån att få ingå i ett samtal med både gamla och unga, där vi kan få upptäcka att vi uttrycker oss på olika sätt och har olika behov, men där vi tillsammans längtar efter en fördjupad gemenskap med Gud och med varandra. Men detta är inte allt! I allt detta finns dessutom en stark längtan att få dela med sig av Jesus Kristus och i praktisk handling uttrycka hans kärlek till människor i vårt område och på andra platser. Också denna längtan tar sig olika konkreta uttryck.

Olika, men med ett gemensamt uppdrag. En av utmaningarna framöver ligger som jag ser det, i att finna former och vägar, så att så många som möjligt kan känna sig delaktiga i det som händer i Sörbykyrkan och i att (som det står i missionföreningens stadgar) ”främja Kristi rikes tillväxt” med våra olika gåvor och förutsättningar. Rent konkret handlar det t ex om att uppmuntra bönen och träna vårt lyssnande till den Helige Ande.

För mig blev gårdagskvällen en tydlig påminnelse om att den Helige Ande redan nu arbetar med oss på olika sätt, för att dra oss närmare Gud och för att utrusta oss till att göra något för andra! Jag är full av förväntan inför det som kommer.