Högmässa i Almby kyrka

Har precis kommit hem från högmässa i Almby kyrka. Där samlades vi, rätt olika människor, utan att egentligen känna varandra allihop. Ändå hör vi ihop och är syskon i Jesus Kristus. Våra röster vävdes samman till en gemensam lovsång till Gud, vi lyssnade till samma bibeltexter och bad gemensamt att ”Ärans Konung” skulle höra vår bön och våra kroppar tog emot samma bröd och vin till förlåtelse och nytt liv. Olika, men förenade, inte kring en idé eller sofistikerad lära, utan omkring honom som en dag skall vara allt i alla, Jesus Kristus själv. Och inte bara vi som satt i Almby kyrka idag, utan vi är förenade med generationer som gått före oss och som kommer efter och med människor runt hela jorden. Tänk att en liten stund få delta i den eviga tillbedjan inför Guds tron, med gemensamma formuleringar och texter med Guds folk över hela jorden!

Annons