A Shrinking Globe

Just chatted to my friend Futtasa in Michigan via Skype. It’s an excellent way of staying in contact with friends around the globe. Yesterday morning I was on a conference call together with participants in five European countries. Cheap and handy, really. Globalisation and Internet also has it’s really bright sides. And during my visit in Gothenburg today I used my mobile to browse the internet, searching for High Leigh, a conference venue in North London. A bit slower than the broad band here at home, but at least functioning. Back at home tonight I’ve been checking my brother’s online travel diary from Malawi in Southern Africa. He mentioned a place I just couldn’t resist checking up via Google Earth. He and his fellows had been to one of the Isles of Lake Malawi, close to the Mozambiquan border. The globe is shrinking! It all seems to be here in my little laptop. Amazing!

It all seems to fit into my laptop, but still that’s an illusion. God is the only one into whose hands everything fits. Without broadband, Skype or Google Earth.

Annons

Årsmöte för Frimodig kyrka

Idag har jag varit i S:t Pauli församlingsgård i Göteborg på styrelse- och årsmöte för Frimodig kyrka. Jag hade fått i uppdrag att hålla ett anförande om ordningen för välsignelse av partnerskap och angränsande frågor. Frimodig kyrka vill frimodigt hävda att äktenskapet är något unikt för relationen mellan man och kvinna och därför är det också viktigt att vi kan argumentera för det på ett kärleksfullt och respektfullt sätt, så att inte människor far illa. Alltför ofta framförs dåliga argument och dessutom på ett dåligt sätt, vilket självklart inte leder till något gott. Därför menar jag att det räcker gott att ta sin utgångspunkt i 1 Mos 1:27 (Skapelseberättelsen) och Matt 19:4-12 (Jesu undervisning om äktenskap och skilsmässa) för att ha en tillräckligt god grund att stå på i frågan. Gud har skapat oss till man och kvinna och Jesus hänvisar till denna ordning såsom fortfarande gällande. Därifrån kan man sen gå vidare, men det är detta som är utgångspunkten. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte är de som ber om välsignelse som gör något fel, utan de som tar sig friheten att uttala en välsignelse som bara är tomma ord.