Fildelning är stöld

Nog är det märkligt att det ska vara kontroversiellt att stöld är stöld. Att de personer som ligger bakom till exempel Pirate Bay ska åtalas är väl inte så konstigt. Men det innebär säkerligen att det finns en uppsjö av andra internet-hanterare som också hamnar i samma fålla. Om fildelning är förbjudet är det väl inte så mycket att diskutera. Bara för att material på internet är lättillgängligt innebär väl det knappast automatiskt att det är fritt fram och ta för sig.

Utifrån kristen etik är synd synd oavsett om något ser det eller inte. Detta är dessvärre ett synsätt som blir alltmer ovanligt, också bland kristna. Det är ingen hejd på människans krumbuktande för att få det som är fel att se rätt ut.

(tillägg 5 maj: https://prasterik.wordpress.com/2007/05/05/fildelning-vs-somalia/ )

Annons

24 svar

 1. Sedan när är [I]kopiering[/I] stöld?

 2. Så vitt jag vet har kopiering av annans arbete utan dennes godkännande alltid varit stöld. Men poängen är ju inte att till 100 procent definiera var gränserna går, utan ständigt vinnlägga sig om att hålla sig så långt bort från dessa som möjligt, för att inte i oförstånd eller ovetskap riskera att överträda dem. Misstag gör vi alla, men låt oss sträva efter att så långt det är möjligt göra rätt för oss.

 3. Stöld av andras livsutrymme då – är inte det också ”stöld”?

  Stöld av andras rätt via religionsfriheten slippa ”kristen reklam” i byrålådan på hotellrum.

  Stöld av andras livsutrymme då med självsäker ( totalt meningslös) parfymandvändning i offentligmiljön – på jobbet – på bussar – på bio stinks det ivrigt här så parfymalergiker/astmatiker har dagliga problem.

  Sen har vi sveriges mest kände kristne ÅKE GREEN – han som predikade sitt privatvalda kristna hat och lögner mot homosexuella människor så det rungade runt hela jordklotet.

  Vilka är det som dagligen självsäkert stjäl andras livsutrymme här – Pirate Bay?

  Skulle inte tro det..

 4. Fildelning i sig är inte stöld!
  När du skriver denna blog delar du med dig den via en fil på en server till mig. Är detta stöld? Eller stjäl jag denna fil av dig för att jag kopierade ned den till min dator för att kunna titta på den? Det är ju du som äger copyright till denna sida eller hur?

  Att jag kan hitta denna sida via google beror – är det stöld?
  Google möjliggör ju att jag kan hitta denna fil – begår de då medhjälp till upphovsrättsbrott?

  Den enda skillnaden mellan pirate bay och google är att pirate bar möjliggör sökningar på filer tillgängliga via bittorrent protokollet och google filer tilgängliga via http och ftp protokollen.

  Notera att både google och pirate bay friskriver sig från huruvida de filer man kan hitta med hjälp av dem får spridas av dem som sprider dem. Ingen skillnad där heller!

  Att det sen är omoraliskt att tillförskanska sig andras verk utan att de kompenseras för detta är en annan sak! Ytterligar intressant är att kyrkor har om jag inte missminner mig på något konstigt sätt rätt att göra detta – är det också stöld?

 5. Jag skulle aldrig anmäla dej för stöld om du kopierade min bil. Däremot skulle bilfabrikanten möjligen anmäla dej för brott mot upphovsrättslagen eller någon annan lämplig lag.

 6. Intressant med dessa upprörda kommentarer tycker jag. Jag är medveten om att jag inte är expert på fildelningskonstens alla finesser, men så vitt jag förstår är det ändå förbjudet. Räcker inte det?

 7. Okunskapen dominerar fortfarande, men att ljuga och föra folk bakom ljuset kan aldrig accepteras.

  Du påstår att ”fildelning är förbjudet”, men jag vet inget land i världen som har förbud mot fildelning.

  Du påstår att ”Fildelning är stöld”, men det finns inget rättsystem i världen vad jag vet som anser detta.

  Stöld är en benämning av en handling där någon blir ifråntagen något. Fildelning handlar om att dela med sig. Jesus hade varit stolt över att se alla dela med sig på Internet och han hade gråtit över alla giriga skivbolag.

  Att det finns människor som laddar hem information som någon anser sig ha rättigheterna, till det är en annan sak, men sluta att föra folk bakom ljuset.

  Om man resonerar som du gör, så innebär det att stjäla när man tar ett kort med en kamera eller att man stjäl när man använder kopieringsmaskinen.

 8. Prästerik!

  Är det inte en synd att döma folk av okunskap?

 9. Jag hoppas därför inte bli dömd om det nu är så att jag har uttalat mig om något jag inte begriper eller totalt missuppfattat. Ändå får jag liksom en känsla av att kommentarerna ovan åtminstone delvis grundar sig i en ovilja att följa de lagar och regler vi gemensamt, via demokratiskt tillsatta lagstiftare, har kommit överens om. Det är en inställning jag ställer mig frågande till.

 10. Re: Janne

  Märklig kommentar. Det är helt uppenbart för all att Prästerik talar om fildelning av upphovsrättskyddat material. Detta är reglerat av en lag i Sveriga och internationell konventioner. Upphovsrätt är något som är basen i svensk ekonomi. Om vi inte alla hjälps åt skydda denna, kommer vi inte att kunna hävda den utomlands heller, när andra länder kopierar våra uppfinningar, etc. Hur kan du säga att inga länder förbjuder detta?

  Sedan skriver du i sista stycket att ”någon annan anser sig ha rättigheterna”, detta är väl den som skapade informationen, som är skyddat av upphovsrättsrätten.

  KOm inte men att ”föra folk bakom ljuset” det är precis det du gör.

 11. Upphovrättslagarna är klart skilda från lagarna om stöld.
  Så – att kopiera upphovsrättsskyddat material har aldrig
  varit stöld.

  Så – nej – kopiering är inte stöld. Inte ens i närheten.

  Och lagarna om upphovsrätt har inte funnits för evigt.
  Världens första upphovsrättslag är engelsk och är
  från 1709.

  Det vi använder i dag grundar sig på Bern-konventionen som
  kom 1880 ungefär.

 12. Saken ar ju den att Pirate Bay inte tillhandahaller filerna – det ar en indexerings tjanst.
  Skall man atala Pirate Bay far man ju atala alla sokmotorer ocksa – de fungerar ju efter samma princip.
  Du kan hitta filerna genom google lika latt, eller soka dem genom newsgroup indexeringar – samma princip igen.
  Tyvarr har ju lagen idag inte en aning om hur saker fungerar.
  Skall man harddra det ar ju ocksa hanvisningar i tex en bok samma sak – visar var man kan hitta saker.
  Tyvarr har lobbygrupper for mycket makt over idiotiska tjansteman.

 13. Prästerik,

  du verkar ha inställningen ”det är fel för att det är olagligt”.

  Jag behöver väl knappast påminna dig att det funnits massor av lagliga och rentav obligatoriska saker genom historien som i dagens ljus ter sig djupt omoraliska.

  Men en enklare fråga är då naturligtvis: blir det automatiskt rätt när vi gjort det lagligt? Eller håller du ett cirkelresonemang vid liv om att det är olagligt för att det bryter mot lagen?

  För övrigt instämmer jag i flera av de övriga kommentarerna; att kalla fildelning för stöld vittnar om en ignorans om frågeställningarna. Det är ett intrång i ett distributionsmonopol (upphovsrätt).

 14. K: Att kalla upphovsrätt för ”basen i svensk ekonomi” var nog det dummaste jag hört någonsin under hela tiden jag debatterat de här frågorna. De flesta är tvärtom överens om att privata monopol, speciellt när de vaktas av staten med hot om våld, är skadliga för ekonomin.

 15. Blanda inte in värdeladdade ord som stöld i debatten, stöld har ett ofrånkomligt förhållande på 1:1, en sak stulen, en sak förlorad, och ingen ifrågasätter att stöld är fel.

  Samma ofrånkomliga förhållande finns inte inom kopiering, alltså är det helt fel att göra analogier med stöld.

  Brottet ifråga är lite lekmannamässigt uttryckt kränkning av upphovsrätten, och för att det ens ska anses vara fel så måste upphovsrätt anses vara något bra, och det är det fler och fler som börjar inse att så inte är fallet.

  Upphovsrätten, som ursprungligen kom till för att säkerställa skapande och spridning av kultur, agerar numera bromskloss, som hindrar spridning och nyskapande, och skyddar ett fåtal stora företag, som tack vare upphovsrätten kan låsa in majoriteten av allt som någonsin skapats i sina valv, där det inte finns tilgängligt och sprids, och konkurrerar om deras nyskapade produkter.

  I vad för slags värld vill du leva? I en värld där all kultur som någonsin skapats finns tillgänglig kostnadsfritt för alla på hela jorden, eller en värld där det mesta låses in och man bara har tillgång till en liten del nyskapad kultur, prissatt på ett sätt så att man endast har möjlighet att skaffa en liten del av allt som finns?

  Angående att fildelning av upphovsrättsskyddat material är olagligt idag, anser du att det allmänna rättsförtroendet stärks om vi ska ha lagar som inte kan återupphållas?

  För att beivra piratkopiering så måste brevskyddet väck. Att fildelningen idag sker via hubbar och trackers, och på så sätt kan spåras till en enskilt abonnemang är en parantes i historien, för redan idag fildelar man via privat kommunikation som MSN och e-mail, och inom några år kommer allt ske i stora darknet-nätverk där INGET kan spåras, och det enda sättet att då se om någon fildelar är att helt slopa möjligheten och rätten till privat kommunikation, och gå in och avlyssna allt som tidigare har skett privat, dvs man måste ånga upp alla brev och se om något upphovsrättsskyddat ligger i dom, innan man skickar dom vidare.

  Med andra ord så är det självklart att upphovsrätten inte kompatibel med den digitala tidsåldern och den självklara rätten till privatliv, alltså måste upphovsrätten i mina ögon stå tillbaka och avvecklas, för den är sannerligen inte viktigare än människans rätt till privatliv.

  Om sen vissa branscher påstår sig behöva upphovsrätten för att gå runt, så får väl dom branscherna helt enkelt gå under, så att nya friska affärsidéer kan få komma fram? Det är ju inga pengar eller arbeten som går förlorade, dom letar ju sig bara välförtjänt vidare till något nytt!? Det är ju grunden för det ekonomiska samhället!?

 16. Nej du Prasterik, att dra slutsatsen att kopiering av upphovsrättsskyddat material är omoraliskt på kristen etisk grund håller jag verkligen inte med om.

  Budet att inte stjäla måste väl ändå begränsas till situationer där någon berövas något utan kompensation, det vill säga förmögenhetsbrott. Till skillnad från förmögenhetsbrott är ju det enda en upphovsrättsägare berövas vid fildelning den vinst han skulle ha fått ifall personen annars skulle betalat för materialet. När Jesus välte penningmånglarnas bord över ända var väl just den sortens profithunger han vände sig emot?

  Ja, tvärtom talar ju Jesu ord för att man skall dela med sig till sin nästa, i synnerhet så när man själv inte har något att mista. Idén att en person, såsom en upphovsrättsägare, skall ha rätt att neka andra människor sin egendom även om han inte skulle förlora på det har inget med Jesu ord att göra. Det är snarare en tanke sprungen ur de medeltida naturalisterna och liberalismen. En Jesu behaglig gärning vore snarare att dela med sig av tingen, oaktat vem som är ägare, så länge denne icke berövas tingen.

  Likaledes har åsikten att människor bör följa lagar beslutade i demokratisk ordning inget med kristen etik att göra. Tvärtom skulle väl de flesta skriftlärda hålla med mig om att proceduell demokratisk legitimitet inte nödvändigtvis gör en lag etiskt riktig. Således tycker jag exempelvis att det är förenligt med kristen etik att bryta mot lagen genom att ge flyktingar fristad när de annars riskerar utlämnas till tortyrbödlar.

  Sammanfattningsvis, för att besvara din fråga om det inte räcker att något är förbjudet för att lyda lagen skulle jag svara nej. Kristen etik föreskriver inte laglydnad per se. Tvärtom uppmuntrar den till lagbrott i ett fall som detta.

 17. http://www.bittorren…..

  som enkelt exempel: Nu länkar du också till en torrent ,en torrent från warners bros som inte får laddas ner utanför USA enligt denna sida. Om nu någon klickar poå denna länk och laddar ner den så kan du alltså fällas för ”förberedelse till medhjälp till brott mot upphovsrättslagen” vad nu det är för hemmapåhittad lag han kommer med. upphovsrättsbrott förstår jag ,men förberedelse till medhjälp till upphovsrättbrott?
  The Pirate Bay må profitera på sökningar, men de har inget material själva, det är samma sak som yahoo,google,eniro mfl. du kan hitta samma torrents hos dem.

 18. Tänkte bara korrigera.

  Det planerade åtalet mot Pirate Bay skall rubiceras som medhjälp till upphovsrättslagen och förberedelse till brott mot upphovsrättslagen.
  Skillnaden mellan stöld och brott mot upphovsrättslagen är stora och principellt annorlunda.

  Upphovsrättslagen skyddar upphovsmannen rätt.

  Brotten mot upphovsrättslagen i de här fallen grundas på orimliga restriktioner i ett fritt medium där det inte är bärkraftigt att försöka kontrollera spridning och kopiering av litterära eller konstnärliga verk.

  Det är ingen synd att sprida alla dessa underbara verk.

  Tack för ditt inlägg.

 19. Haha, det är så himla komiskt när djupt religiösa individer försöker döma ut andra människor. Ni är sånna hycklare.

 20. Javisst, hycklare är vi nog allihop. Det är därför jag har ett sånt behov av Guds förlåtelse i Jesus. Inte för att jag ska framstå som bättre, utan för att jag vet att jag är minst lika mycket hycklare som alla andra. Var och en är sig själv närmast, och det gäller naturligtvis också mig själv, hur illa jag än tycker om det.

 21. Jag såg att du gjorde en jämförelse i engagemang med situationen i Somalia. Det hampar sig så att patent (som jag ser som ”släkting” till upphovsrätt) är en väsentlig del i varför fattiga länder har det svårt. De får inte skapa egna billiga ”kopior” av patenterade mediciner och har inte råd att köpa in det. Man kan kanske tycka vid första åsyn, att några av oss sitter och försvarar hetsigt vår rätt att få lyssna på musik mycket och gratis – men egentligen är den här frågan, som de flesta andra, alldeles för stor och nyanserad för att reduceras till det. Om du samtalar med en person som är engagerad i fildelningsfrågor, har du också antagligen hittat en person som anser att medicinpatent är för jäkliga.

  Jag misstänker att du kommer att fortsätta att fundera över det här, och kanske rentav läsa lite mer om och kring problematiken. Det är helt enkelt inte så att vi som kallas för pirater, lite överlägset så där, är helt tomma på empati eller tankar – debatten kommer någonstans ifrån och det är ibland svårt att hänga med, men ge inte upp för det och försök att inte se på oss med misstro.

 22. Tack ‘opassande’ för ett intressant och tankeväckande inlägg! Jag har onekligen lärt mig något av detta, inte minst att det är en debatt som engagerar. Det väcker nyfikenheten…

 23. Att stjäla är att ta någonting, att kopiera är att kopiera någonting.
  Om jag tar din cykel kan du få svårt att färdas till t.ex. jobbet, men om jag kopierar den så blir det bara svårare för dig att sälja den till mig. Det är ganska stor skillnad faktiskt.
  Sedan är lagen i säg en omöjlig ekvation, om man inte gör som i Ungern på 60-talet, spärrar in över 10 % av befolkningen. I det här fallet rör det sig visserligen om böter, men det blir i längden omöjligt för staten att finansierar kostnaderna för att åtala över en miljon människor. I annat fall sänder staten signalen att det är ok att bryta mot lagen bara för att så många gör det, men det är inte rätt anser jag. Antingen sätter man dit de flesta av de illegala fildelarna, eller så legaliserar man dem. Ingen halvmesyr däremellan.

  P.S Fildelning i sig är inte olagligt 😉 D.S

 24. ang ”Utifrån kristen etik är synd synd oavsett om något ser det eller inte”

  hvor i biblen står det, at KOPIERING er en synd? Du misser pointen. Som Laurence Lessig har pointeret igen og igen og igen: Det er en anden verden nu, hvor udbredelsen af en original gør, at der ikke længere findes en original, men kun kopier.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: