Studentrevolt i Addis Abeba

Om våldsamheterna i Tallinn får stor uppmärksamhet i svenska medier, så får ett studentuppror i Addis Abeba desto mindre. Typiskt också att den etiopiska regeringens talesman dementerar alla uppgifter om dödsfall. ”Ingen död, lugnet är återställt.” På regeringsspråk i Etiopien betyder det antagligen att ”vi har visserligen skjutit ihjäl en student och skottskadat några stycken, men nu kontrollerar vi situationen.”

Universitetet i Addis Abeba har redan tidigare varit ett svårthanterligt problem för den sittande regeringen och nervositeten är säkert stor, så fort det blir demonstrationer eller missnöjesyttringar där. Att det den här gången skylldes på rykten om organstöld från en avliden student innebär inte att det inte också finns andra skäl till missnöjet, inte minst den obefintliga yttrandefriheten. Verkligt lugn kommer inte att infinna sig förrän regeringen accepterar valresultatet från 2005 och tillåter demokrati fullt ut.

Annons

Oroligheter i Tallinn

Obehagskänslorna kommer krypande när jag i SvD, DN och på BBC:s hemsidor läser om kravaller och vandalisering i Tallinn med flera platser i Estland till följd av flytten av den omstridda bronsstatyn. Än finns det väl ingen överhängande risk för storpolitiska konsekvenser, men sitationen skulle lätt kunna urarta om det vill sig illa. Ryssland är inte att leka med och att reta den stora björnen i öster alltför mycket kan visa sig direkt farligt för fred och stabilitet i regionen. Tongångarna på sistone från Moskva är inte särskilt hoppingivande, vilket kommenteras i dagens ledare i SvD.

Alldeles oavsett vad som händer finns det anledning även för oss i Sverige att fundera över vår solidaritet med våra grannländer och vårt ansvar för frihet och demokrati i vår del av världen. Att svensk neutralitet inte varit så neutral som den förespeglats är väl ett känt faktum. Ändå har den svenska neutraliteten gett Sverige ett manöverutrymme och en medlarposition som åtminstone tidvis bidragit på ett positivt sätt i världspolitiken. Storpolitik är naturligtvis svårt, och inte så renhårigt som man skulle önska, men det är verkligheten och vi kommer inte undan den.

Därför finns det också anledning att fundera över hur vi ska agera om t ex situationen i Estland skulle leda till en väpnad konflikt med Ryssland och en eventuell rysk invasion. Oavsett vems felet skulle vara, en klanting estnisk regering eller en snarstucken rysk, så kommer det i så fall leda till död och stort mänskligt lidande. Hur tar då vi vårt ansvar för att förhindra en sådan konflikt och hur agerar vi om den nu skulle komma, för att minimera lidandet och hjälpa människor i nöd? Antar att utrikesdepartementet redan har funderat över det, men kanske behöver vi var och en påminna oss om att världen inte är god?