Wejryd nobbas av Mekane Yesus-kyrkan

Svenska kyrkan liknar alltmer en förvirrad sekt. Enligt Dagen är det allt fler kyrkor runt omkring i världen som begränsar sina relationer med Svenska kyrkan. Ärkebiskop Anders Wejryd är inte längre välkommen till Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien i sommar.

Ändå verkar han inte riktigt förstått saken när han kommenterar det hela med att ”det finns några som inte delar vår uppfattning”. Undrar just hur han definierar ordet ”några”? Mekane Yesus-kyrkan har över 4,5 miljoner aktiva medlemmar. Den är, som jag tidigare bloggat om, därmed i praktiken världens största lutherska kyrka.

För övrigt är det en mindre skandal att Wejryd och hans företrädare inte svarar på de brev som skickats från våra systerkyrkor både i Afrika och Baltikum. Den ödmjukhet som Kersti Karlsson, EFS-missionär i Addis Abeba efterfrågar, lyser fortfarande med sin frånvaro. Att lyssna till andra kristna är inget som värderas i den politiserade Svenska kyrkan, än mindre när det handlar om kristna i den fattiga delen av världen. De är ju bara afrikaner…

Ur EFS perspektiv är detta en mindre katastrof, eftersom Mekane Yesus-kyrkan är den kyrka vi har längst och intensivast gemenskap med. I många EFS-sammanhang skulle jag tro att man känner en mycket starkare gemenskap med Mekane Yesus-kyrkan än med Svenska kyrkan. Försämras relationerna ytterligare mellan Svenska kyrkan och Mekane Yesus-kyrkan kommer EFS tvingas att välja sida.

Även Svenska Dagbladet rapporterar om Mekane Yesus-kyrkans beslut att inte välkomna Wejryd & co.