Rowan Williams om statens moral

I Times skriver Rowan Williams, ärkebiskopen av Canterbury om att staten behöver en moralisk grund att stå på. Hittills har detta i hög grad varit en kristen grund. Williams tycks vara beredd att acceptera att det kanske inte kan vara så för all framtid. Men då behövs någon annan grund, för det behöver man, skriver han också.

Är det kanske det som i hög grad är västvärldens problem? Att vi verkar tro att man kan klara sig utan moraliskt korrektiv, förutan ett allmänt demokratiskt humanistiskt tänkande. Men FN:s deklaration om mänskliga rättigheter kanske inte räcker? Kanske behöver vi ett mer heltäckande tankesystem för att hålla oss på rätt köl? Och kanske är det bara den kristna tron som är så heltäckande att den förmår värna de svaga och sårbara i ett samhälle?

Annons

Lund – Nässjö

Här sitter jag på X2000 mellan Lund och Nässjö och bloggar efter en mycket givande och intressant dag av samtal och bön tillsammans med några trossyskon från flera av Svenska kyrkans olika fromhetsriktningar. Nog är det märkligt vad tekniken avancerar. Och ändå verkar det som om till synes långt mindre komplicerade problem är omöjliga att lösa. Tredje världens fattigdom och svält till exempel. Ändå lär det finnas mat så att det skulle räcka till hela världens befolkning om vi bara fördelade den rättfärdigt. Och inte kan det i första hand bero på att det inte skulle finnas transporter och tekniska lösningar? Nej det är nog så cyniskt så att det är politisk vilja och fred som som saknas i första hand. Cyniskt är det och ett bevis på mänskligheten ondska. Herre förbarma dig över oss!

Vad samtalet i Lund handlade om? Ja, det kanske det finns anledning att återkomma till senare…