Ulf Ekmans nya upptäckt

Vi lever sannerligen i en spännande tid. Idag skriver Ulf Ekman i Svenska Dagbladet om hur olika kristna grupper finner varandra kring Bibeln och bekännelsen. Och han har nog rätt i mycket, men samtidigt finns en del fundamentala skillnader som man nog kommer att svårt att överbrygga. Församlingssyn och ämbetssyn är två områden där de nämnda rörelserna säkert kan föra samtal, men knappast komma till en samsyn inom överskådlig tid. Men det är ändå glädjande att nyfikenheten och vilja till samtal finns. Sen kan man ju fundera över om entusiasmen över den nyfunna gemenskapen är lika stor från alla håll. Kanske är det i första hand Ulf Ekman som gläds över att ha hittat tillbaka till sina rötter?

Annons