Salig morgonbön

Vilken fantastisk morgonbön vi fick vara med om i morse, vi som var samlade i Almby församlingshem! Enkelt, men mycket fint. Husmor Nan höll i trådarna, läste en text av Eva Spångberg om arbete och vila, möda och ny kraft, om vänster och höger hand som flätas samman i bön och hur tummarna till sist beseglar bönen med korsets tecken. Lugnt och stilla läste hon och tiden stod stilla i det för tillfället rätt välfyllda andaktrummet i församlingshemmets källare. Det var den Helige som var där! Till detta kom Tobias medryckande psalmspel som tycktes få himlens alla änglar att dansa och sjunga med oss om hur saligt det är att få tro på Jesus!

Det är sannerligen ett privilegium att få ha sådana arbetskamrater! Tack Gud för dem!