Människans skröplighet

Tänk att ett mikroskopiskt litet virus kan få en att helt lägga om planerna för dagen. Förkylning må vara en alldaglig händelse, men kan ändå ställa till en hel del förtret. Hade planerat att jag skulle varit i Stockholm idag och fått möjlighet att tillsammans med mina kurskamrater i den själavårdsfortbildning jag går, dela en del aktuella själavårdsfrågor. Därav blev intet. Pga ett litet virus. Det säger något om vår bräcklighet och sårbarhet som människor, vi som så lätt får för oss att vi kan göra som vi vill. Allt är i Guds hand!

Istället för Stockholm har jag försökt ta det lugnt för att samla nya krafter. Räknar med att vara såpass i form så att jag kan vara med på kvällens filmvisning i Sörbykyrkan: Häxan och lejonet – berättelsen om Narnia. Kanske kommer någon blogg med intrycken från den så småningom…

Vems välsignelse?

Så har då kyrkostyrelsen till slut fastställt en ordning för välsignelse av registrerat partnerskap och i gårdagens nyhetsnotiser yttryckte ärkebiskop Anders Wejryd sin stora glädje över detta. (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?isArchive=False&ID=125058)

Fascinerande att läsa ärkebiskopens uttalande om att en sådan välsignelseordning måste vara bl a ”biblisk”. Samtidigt kan han inte vara obekant med samtalsdokumentet ”Homosexuella i kyrkan” från Sv kyrkans teologiska kommitté (som förberett hela ärendet och förordat denna välsignelseordning). Där står på s 28:
”Kyrkan bör inte tona ner det förhållandet att vissa bibeltexter entydigt tycks ta avstånd från homosexuella handlingar. Detta måste i stället klargöras och tas ställning till. Den som bara lättvindigt går förbi detta gör inte allvar av Bibelns normativa och nutidskritiska funktion.”

Jag undrar ju över vilken Bibel ärkebiskopen och kyrkostyrelsen (och de andra biskoparna och kyrkomötet) läser. Tydligen innebär inte ”biblisk” i ärkebiskopens utsaga att det behöver finnas bibeltexter som sanktionerar homosexuellt samliv. Vad han då menar med ”biblisk” förstår jag inte riktigt, kanske en mer allmän poetisk beskrivning om kärlek mellan människor?

Frågan infinner sig också: Är det verkligen Guds välsignelse människor är ute efter, eller kan det vara så att det är ärkebiskopens, kyrkostyrelsens eller möjligen riksdagens och massmedias välsignelse man vill ha?